Vaikų darbelių parodėlė Ventos bibliotekoje

clip_image002[1]

Jau daugiau kaip trys metai Ventos lopšelyje / darželyje ,,Berželis“ veikia dailės būrelis ,,Vaivorykštė“, kuriam vadovauja meninio ugdymo auklėtojas Vladas Danauskas. Būrelio ugdytiniai dalyvauja respublikiniuose  ir tarptautiniuose konkursuose. Laurais apvainikuoti darbelių dar nepavyko, bet kaip toje patarlėje-,,Svarbu ne laimėti, svarbu dalyvauti“. Juk mūsų darželio vaikai nė kiek ne blogesni už kitų respublikos darželių vaikučius, stengiamės, ką sugebame, tą rodome.
     Šie metai darželiui yra jubiliejiniai. Todėl nutarėme surengti parodėlę gyvenvietės bibliotekoje, ir skiriame ją darželio 30mečiui.
Noriai prie mūsų prisijungė ir darželio grupių auklėtojos, kurios su savo vaikučiais padarė parodėlei įvairiausių darbelių. Darbeliai dar labiau papildė mūsų parodėlę, ačiū grupėms.

IMG_6031 IMG_6032 

Meninio ugdymo auklėtojas Vladas Danauskas