Tarptautinis projektas

Tarptautinis projektas – “ZIPIO DRAUGAI”

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Violeta Pukinskytė ir Asta Jankauskienė aktyviai įsijungė į Tarptautinę programą „Zipio draugai“. Įgyvendinant šią programą, kartą per savaitę vaikams buvo organizuojamos Zipio valandėlės.

Vaikai, bendraudami su vabaliuku Zipiu, išmokdavo patys išspręsti jiems iškilusias bendravimo problemas. Į šį projektą aktyviai įsijungė ir patys ugdytinių tėveliai. Jie džiaugėsi vaikų piešinėliais, darbeliais, nuolat kreipėsi į pedagoges su iškilusiais klausimais. Per paskutinę Zipių valandėlę (jų įvyko 24) vaikams buvo surengta šventė, kurios metu kiekvienam iš jų buvo įteikiamas „Zipio draugų“ pažymėjimas.

IMG_5409 IMG_5419
IMG_5439 IMG_5450
IMG_5483