Socializacijos projektai

„Vasarėlės pakviesti“ 2004 m.

„Vasarėlės pakviesti“ 2005 m.

„Vasarėlės pakviesti“ 2006 m.

„Vasarėlę pasitinkant“ 2007 m.

(Visiems šiems projektams laimėti finansavimai)

Mūsų įstaigą lanko nemažas skaičius vaikų iš socialiai remtinų šeimų. Todėl kai kurie vaikai neturi galimybės vasarą patirti malonių įspūdžių. Įstaigos projektų kūrybinė grupė (vadovė – pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė, nariai: priešmokyklinio ugdymo pedagogės Asta Jankauskienė, Violeta Pukinskytė) ėmėsi iniciatyvos paruošti projektus ir dalyvauti rajone rengiamuose vaikų socializacijos konkursuose.

Gavus finansavimą, vaikams organizavome vasaros stovyklėles. Jų metu vyko įvairi veikla: vaikai žaidė, sportavo, pramogavo, vyko į ekskursijas, susitikinėjo su žinomais rajono žmonėmis. Ugdytinių tėveliai labai palankiai atsiliepė apie mūsų rengiamą vaikų stovyklėlę. Ir pageidavo, kad ateityje būtų rengiamas toks vaikų vasaros užimtumas. Visi stovyklėlėje dalyvaujantys vaikai būdavo iš socialiai remtinų šeimų. Mūsų idėjoms geranoriškai pritarė ir parėmė Ventos miesto seniūnija, Ventos muzikos mokykla, Ventos miesto biblioteka, Ventos gimnazija.

drt IMG_1845
IMG_1861 IMG_1917
IMG_2083 IMG_2107
IMG_2381 IMG_2392
IMG_6220 IMG_6229