Tautinis ugdymas

„Tėviškėlės spalvos“ 2004 m.

„Tėviškėlės spalvos“ 2006 m.

„Tėviškėlės spalvos“ 2007 m.

„Tėviškėlės spalvos“ 2008 m.

„Koks gražus gimtasis mūsų kraštas“ 2009 m.

(Visiems šiems projektams laimėti finansavimai)

2002 m. parengėme įstaigos strateginį planą, kuriame buvo numatyta įstaigos vizija:

  • tapti ikimokykline įstaiga su etnokultūrine pakraipa (etnokultūros centro sukūrimas). Kad juo taptume, siekiame atlikti tokią misiją:
  • skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti etninę kultūrą;
  • perimti tautos kultūros pagrindus, padėti atsiskleisti ugdytinių žmogiškoms vertybėms ir kt.

Žinodami vietos tradicijas ir papročius, remdamiesi informacija, kad tėvams nepakanka laiko ir žinių vaikų etniniam ir pilietiniam ugdymui, stengiamės tai kompensuoti ir įgyvendinti tėvų lūkesčius bei poreikius. Tuo tikslu nuo 2004 m. paruošėme ilgalaikį projektą „Tėviškėlės spalvos“.

Dalyvavome rajone rengiamuose konkursuose ir laimėjome finansavimą. Įgyvendindami projektą, turtinome įstaigos aplinką etnografiniais statiniais, puošdavome etniniais dirbiniais. Organizavome įvairius renginius kartu su ugdytinių tėveliais, Ventos gimnazijos, muzikos mokyklos pedagogais ir mokiniais, Ventos miesto biblioteka, Ventos kultūros namais. 2008 m. mūsų mažieji šokėjėliai sėkmingai pasirodė respublikiniame konkurse „Patrepsynė“. 2009 m. mūsų darželyje buvo surengtas įspūdingas rajoninis renginys – konkursas „Mes – Lietuvos vaikai“. Šis konkursas įsimintinas tuo, kad buvo skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Jame dalyvavo visų rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinukai ir jų pedagogai.

 

IMG_0163 IMG_0279 IMG_1024
IMG_1359 IMG_1376 IMG_5008
IMG_5111 IMG_5162 IMG_5189
IMG_5209 IMG_5233 IMG_5238
IMG_6197 IMG_8352 IMG_8734
IMG_8777 IMG_8851 IMG_9062