Informacijos sklaida

“Projektinė veikla skatina kūrybiškumą”

Prieš keletą metų mūsų įstaiga pradėjo įgyvendinti pačių sukurtą ugdymo programą „Ventos berželio pumpurėliai“. Programos ugdymo turinys buvo modeliuojamas pagal temas ir projektus. Pagrindinis mūsų ilgalaikis projektas „Tėviškėlės spalvos“. Mūsų įstaiga pasirinkusi etninę kryptį.

Įstaigos projektų rengimo grupė, vadovaujama pavaduotojos ugdymui Valerijos Ubartienės, dalyvauja rajone organizuojamuose pilietinio ir tautinio ugdymo projektų konkursuose.

Pagrindiniai mūsų projektų partneriai yra Ventos miesto biblioteka, Ventos gimnazija ir Ventos muzikos mokykla. Ventos bibliotekoje mūsų ugdytiniai visuomet laukiami svečiai. Kūrybiškos darbuotojos Roma Miltinienė ir Daiva Balčiūnaitė pakvietė mus dalyvauti „Mūzų malūno“ jubiliejinėje parodoje. „Pelėdžiukų“, „Sveikuoliukų“ ir „Boružėlių“ grupių vaikučiai, vadovaujami auklėtojų Astos Jankauskienės, Violetos Pukinskytės ir Snieguolės Bogužienės, lankėsi bibliotekoje. Ten jie bendravo su aklųjų ir silpnaregių sąjungos Akmenės skyriaus filialo pirmininke Janina Paulauskiene, susipažino su Brailio rašto elementoriumi, apžiūrėjo parodą apie duoną, klausėsi H. K. Anderseno pasakos „Mergaitė, atsistojusi ant duonos“. Vaikams buvo surengta vilnos vėlimo pamokėlė, kurią vedė dailininkė Vanda Jokubauskienė. Ji taip pat aprodė rankdarbių parodėlę.

Ventos muzikos mokyklos pedagogai, kaip ir kiekvienas metais, taip ir šį pavasarį, atvyko į mūsų darželį ir surengė koncertinė programėlę. Mokiniai kartu su savo pedagogais Dalia Jankuviene, Genovaite Bučiuviene, Gintautu Jankumi, Rima Šmigelskiene, Edita Čepuliene, Raimondu Dievinu, Vismantu Griciumi paruošė koncertinius numerius ir linksmino mūsų mažuosius. Jie grojo įvairiausiais muzikos instrumentais. Jungtinis mūsų darželio ir muzikos mokyklos vaikų ansambliukus koncertavo Ventos kultūros namuose per Motinos dienai skirtą koncertą.

Ventos gimnazijos pedagogai kartu su mūsų darželio pedagogais ruošia bendras sueigas, kurių metu gvildenamos vaikų adaptacijos problemos, priešmokyklinio amžiaus vaikų brandinimo ir rengimo mokyklai aktualijos. Su pradinių klasių mokiniais organizuojamos bendros Užgavėnių šventės, susitikimai su policijos pareigūnais. Pradinių klasių mokytoja Stefa Diegienė mūsų vaikučius nudžiugino įdomiu spektakliuku „Grybų lietus“, kurį paruošė su savo „Mažosios scenos“ artistais. Esame dėkingi šiai pedagogei, nes kiekvienais mokslo metais mus aplanko per darželyje rengiamą teatro savaitę.

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai kartu su savo pedagogėmis Asta Jankauskiene ir Violeta Pukinskyte susiruošė į ekskursiją po Ventos gimnaziją. Čia visus maloniai pasitiko bibliotekos vedėja Edita Šimkiene.

Aktų salėje visų dėmesį prikaustė „Raganiukės“ teatro vaidinimas „Bulvytės ir ridikėlio meilė“. Būrelio vadovė Jūratė Mikelskienė papasakojo, kaip jaunieji artistai nuoširdžiai ruošiasi pasirodymams.

Mūsų įstaigoje svečiavosi rajono ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai, vadovaujami švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Lukauskaitės. Meninio ugdymo pedagogai stebėjo atvirą etnografinė veiklą „Paukščių taku gimtinėn“, kurią vedė pedagogė Jūratė Petrošienė. Ikimokyklinio ugdymo pedagogės stebėjo atvirą veiklą „Spalvų įtaka vaiko saviraiškai“, vedamą „Boružėlių“ grupės pedagogės Snieguolės Bogužienės. Atviros veiklos puikiai įvertintos.

Mokslo metais vyko įvairios teminės šventės: Rudenėlio, Kalėdinė, Motinos dienos, Atsisveikinimo su darželiu, Velykinė. Visi šie renginiai ir vaikams, ir jų tėveliams suteikė daug malonių įspūdžių, o pedagogai džiaugėsi tuo, kad jų triūsas buvo įvertintas.

Mokslo metai baigėsi. Kartu su jais ir visi renginiai. Vaikučių laukia malonūs vasaros įspūdžiai, o pedagogai turės galimybę atsipūsti po įtemptų darbų. Rudenį visi susirinksime su naujomis idėjomis ir toliau tęsime projektinės veiklos įgyvendinimą.

Valerija Ubartienė
Asta Jankauskienė
Violeta Pukinskytė
Ventos vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogės

Akmenės rajono laikraštis „Vienybė“ 2010 m. Liepos 21 d.

IMG_0320