Velykinė šventė „Velykų bobute, duok man margutį“

margutis_kiausinis_velykos

Prisikėlimo šventė tarytum palietė visus gėrio spinduliais. Gaivūs pavasario vėjai įkvėpė, pakylėjo kiekvieno iš mūsų širdis. Į darželį rinkomės su džiaugsmo šypsenom veiduos.

Pavasariškai papuošta muzikos salė sukvietė visų grupių vaikučius pasidžiaugti mažosiomis velykėlėmis, paridenti margučius. Vaikus maloniai pasitiko Velykė ( auklėtoja metodininkė Danutė Kriaučiūnienė). Ji supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis. Velykė atvyko ne viena – ją atlydėjo gaidys ( auklėtojos padėjėja Sandra Tiškutė), višta (auklėtoja Roberta Tamašauskaitė) ir tinginėlis (auklėtoja Snieguolė Bogužienė).

Vaikai prisijuokė iš tinginėlio, kuris nenorėjo nieko dirbti. “Viščiukų“ grupės auklėtoja Laima Borusienė visiems papasakojo, ką reiškia margučių spalvos. Vaikai kartu su Velyke ir kitais personažais deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, žaidė muzikinius žaidimus. Visus lydėjo džiugi pavasariška nuotaika. Šventės pabaigoje Velykė visoms grupėms padovanojo po krepšelį įvairiaspalvių margučių, kuriuos vaikai ridens grupėse ar lauko aikštelėse.

Šventė baigėsi. Tačiau ji atnešė gaivią tikėjimo galią, kuri apsigyveno mūsų širdyse. Norisi palinkėti, kad kartu su atbundančia gamta visų mūsų sielose skleistųsi gerumo gėlės. O baltas angelas – Dangaus pasiuntinys – saugotų, globotų ir neapleistų kiekvieno iš mūsų namus.

IMG_9563 IMG_9578
IMG_9635 IMG_9683
IMG_9679 IMG_9649

Daugiau nuotraukų fotoalbume

Spektaklio „ Prieš Kalėdas“ premjera darželyje

masks

„Boružėlių“ grupė yra pasirinkusi meninio ugdymo pakraipą. Tik įėjus į grupę, pasitinka jauki, spalvinga ir estetiška aplinka. Visuose grupės kampeliuose puikuojasi įvairiausi vaikų rankų darbeliai.

Vadovaujami auklėtojos Snieguolės Bogužienės, vaikučiai rengia grupėje temines savo darbelių parodėles. Mažieji boružiukai mėgsta ne tik piešti, lipdyti, aplikuoti, bet ir vaidinti. Minint teatro dieną, jie visus nustebino, pakviesdami pažiūrėti Anelės Kairaitienės vieno veiksmo pjesę „Prieš Kalėdas“.

Atvykus į muzikos salę, pasitiko spalvingos dekoracijos. Spektaklio metu visus džiugino nuoširdus mažųjų artistų vaidinimas. Daug darbo įdėta ir ruošiant veikėjams sceninius rūbelius. Pasibaigus spektakliui, žiūrovai negailėjo gausių plojimų. Direktorė Adėlė Repšienė padėkojo auklėtojai Snieguolei ir jos ugdytiniams už nuoširdų pasirodymą ir apdovanojo juos saldumynais.

IMG_6431 IMG_9410
IMG_9427 IMG_9440
IMG_9442 IMG_9443

 

Daugiau nuotraukų fotoalbume

Skrybėlių ir kepurių paradas

cowboy_hardhat_grp

Jau nuo pat ankstyvo ryto visame darželyje girdėjosi šurmulys  – vyko aktyvus ruošimasis skrybėlių ir kepurių paradui.

Dalyvauti šiame renginyje panoro visų grupių atstovai. Į muzikos salę prigužėjo daugybė žmonių. Rinkosi ne tik dalyviai, bet ir jų draugai, tėveliai, pedagogai. Renginio vedančiosios pedagogės Asta Jankauskienė ir Violeta Pukinskytė pasveikino visus susirinkusius ir pristatė autoritetingą žiuri komisiją : direktorę Adėlę Repšienę, pavaduotoją ugdymui Valeriją Ubartienę, logopedę Laimutę Jašinskienę, meninio ugdymo pedagogus Jūratę Petrošienę ir Vladą Danauską.

Mažieji modeliai keliavo podiumu ir po vieną, ir grupelėmis. Kiekvienas stengėsi pasirodyti kuo išradingiau ir įspūdingiau. Dalyviai žiūrovus sudomino ne tik savo puošniomis skrybėlaitėmis, apranga, bet ir elegantiškais judesiais. Komisijai tikrai teko nelengvas darbas. Modelių susirinko net 49. Iš jų reikėjo išrinkti, kurios skrybėlės gražiausios, įdomiausios, originaliausios, spalvingiausios ir stilingiausios. Žiūrovai taip pat rinko labiausiai patikusią skrybėlaitę.

Pagaliau įvyko apdovanojimai. Visi modeliai buvo įvertinti ir gavo bent po vieną prizą. Iš salės visi iškeliavo laimingi ir džiugiai nusiteikę. Toks renginys mūsų įstaigoje vyko pirmą kartą, tačiau buvo šiltai visų sutiktas ir, manoma, kad tai gali tapti įstaigos tradicija.

IMG_8944 IMG_8949
IMG_8950 IMG_8996
IMG_9007 IMG_9055
IMG_9152 IMG_9165
IMG_9247 IMG_9305

Daugiau nuotraukų – fotoalbume

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Tau, gimtine, skamba dainos“

IMG_8850

Į muzikos salę susirinko visų darželio grupių vaikučiai, darbuotojai. Renginį vedančios pedagogės Asta Jankauskienė ir Valerija Ubartienė pakvietė visus dalyvius šventę pradėti iškilminga „Tautiška giesme“.

Priešmokyklinių „Pelėdžiukų“ ir „Sveikuoliukų“ grupių vaikai dainavo savo palinkėjimus Lietuvai. Jie pakvietė visus šventės dalyvius pašokti liaudies šokį „Pučia vėjas“. „Nykštukai“ ne tik dainavo apie žaliuosius miškelius, bet ir skyrė savo gražiausius žodžius gimtinei. „Viščiukų“ grupės vaikučiai išmoko dainelę apie didelę šeimyną, kuri vadinasi Lietuvos šeima. Šaunūs „Boružėlių“ mišrios grupės vaikai ir deklamavo eiles, ir skambiai užtraukė dainelę „Lietuvėle , tu graži“. Patys mažiausieji šventės dalyviai „Kačiukai“ pašoko nuotaikingą liaudies šokį „Ausim, sesutės, abrūsus“.

Šventėje ne tik skambėjo eilės, dainelės ir šokiai. Vaikai iš dėlionių dėliojo Gedimino pilį, patys rašė žodį „Lietuva“. Taip pat atsakinėjo į vedančiųjų klausimus apie Lietuvą. Šventės pabaigoje visi nuotaikingai dainavo apie žemę Lietuvos, kurioje ąžuolai žaliuos.

Įstaigos direktorė Adėlė Repšienė pasidžiaugė, kad vaikai taip nuoširdžiai šoko, dainavo, deklamavo eiles, skirtas Lietuvai. Padėkojo pedagogams, kurie kūrė šventinį scenarijų, ruošė vaikus. Šventė buvo pakili ir nuotaikinga. Visi išsiskirstė į grupes, tačiau salėje dar ilgai vyravo džiugi šventinė nuotaika.

IMG_8790 IMG_8802
IMG_8820 IMG_8822
IMG_8826 IMG_8837
IMG_8862 IMG_8873

Kalėdinių švenčių stebuklai

Šventų Kalėdų laukė visi. O labiausiai mūsų darželio mažieji gyventojai. Šventiškai papuoštos grupės, įėjimai, galerija, muzikos salė tarytum alsavo Kalėdine dvasia… Ir, pagaliau, ilgai lauktos šventės atkeliavo.

Muzikos salėje šventiškai puošni eglutė tarsi kvietė visus vaikučius džiaugtis, linksmintis kartu su draugais ir tėveliais. Kiekvienos grupės šventinė programėlė išsiskyrė individualumu, scenarijaus įvairumu. Tačiau visų grupių šventėse triumfavo puošnūs, spalvingi vaikučių karnavaliniai rūbeliai ir, aišku, pakili ir džiugi nuotaika.

Visų grupių vaikučius aplankė Kalėdų Senelis. Jis šoko, dainavo ir žaidė su mažaisiais ir jų tėveliais. Kalėdų Senelis atvyko su didžiuliu dovanų maišu. Dovanų užteko visiems. Seneliui dalinti dovanas padėjo jo nuolatiniai pagalbininkai: Kiškis, Lapė, Kiškienė.

boruzeliau kaciukai
nykstukai peledziukai
Saules zuikuciai sveikuoliukaj
visciukai  

Visuotinė tėvų sueiga

ee_meeting

Sueigos pradžioje ugdytiniai savo tėvelius pradžiugino koncertine programėle. Renginio vedančioji (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Jankauskienė) išradingai pristatė kiekvieną grupę.

Po koncerto įstaigos direktorė Adėlė Repšienė pateikė tėveliams informaciją apie įstaigos situacijos analizę per praėjusius mokslo metus. Taip pat supažindino su šių mokslo metų tikslais ir uždaviniais, kuriuos sieksime įgyvendinti per įvairias programas.

Buvo išrinktas tėvų komitetas. Toliau direktorė teikė tėveliams informaciją, atsakinėdama į pateiktus klausimus. Susitikimas su ugdytinių tėveliais buvo malonus ir šiltas.

IMG_7670 IMG_7677
IMG_7704 IMG_7720
IMG_7725 IMG_7745
IMG_7657 IMG_7658

Priešmokyklinių grupių tėvų sueiga

labas teveliai

Priešmokyklinių “Sveikuoliukų” ir “Pelėdžiukų” grupių tėveliai rinkosi į tėvų sueigą. Renginio pradžioje ugdytiniai savo tėvelius pradžiugino menine programėle. Po jos visi tėveliai sugužėjo į grupes. Ten jie turėjo galimybę apžiūrėti grupių aplinką, įvertinti savo vaikų pasiekimus per rugsėjo – spalio mėnesius (pratybų sąsiuvinius, rankų darbelius).

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Asta Jankauskienė ir  Violeta Pukinskytė papasakojo tėveliams apie jų vaikučių adaptaciją. Buvo išrinkti grupių tėvų komiteto nariai.

Pedagogės pateikė tėveliams informaciją apie jų vaikų dalyvavimą papildomos veiklos būreliuose, maitinimo organizavimą darželyje, vaikų tarpusavio santykius, dienos režimą.

Buvo akcentuojama apie tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima svarbą. Tėveliai turėtų kuo aktyviau dalyvauti savo vaikų ugdymo procese.

Sueigos pabaigoje tėveliai pedagogėms negailėjo šiltų žodžių už nuoširdų rūpinimąsi jų vaikučiais.

(Nuotraukose vaikų meninės programėlės akimirkos)

IMG_7361 IMG_7367
IMG_7383 IMG_7501
IMG_7404 IMG_7399
IMG_7449 IMG_7493

Rudenėlio šventė

IMG_7199

Į spalvingais rudeniniais lapais pasipuošusią muzikos salę rinkosi visų grupių vaikučiai. Jie taip pat buvo pasipuošę įvairiaspalvėmis karūnėlėmis: vaisių, daržovių ir miško gėrybių. Vaikučius pradžiugino atskubėjęs Moliūgas (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Jankauskienė). Jis atvyko nešinas didžiuliu tortu. Moliūgas su savimi atsivedė ir šeimininkę (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Pukinskytė), kuri jam iškepė tortą, o taip pat priruošė vaišių darželio vaikučiams.

Moliūgas vaikams papasakojo, kad šiandieną jo gimtadienis. Jis atvyko sušalęs, nusiminęs, nes daržuose ir soduose nebeliko gėrybių. „Boružėlių“ grupės auklėtoja Roberta Tamašauskaitė pakvietė Moliūgą neliūdėti ir paklausyti vaikučių dainelių, šokių ir eilėraštukų. Moliūgui teko ir mįsles įminti. Kadangi Moliūgas buvo labai ištroškęs, „Nykštukų“ grupės auklėtoja Reda Petkevičienė kartu su savo vaikučiais pakvietė jį atsigaivinti lietumi. Dar „Nykštukai“ padovanojo obuoliukų, linksmai sudainavo dainelę apie obelaitę. „Pelėdžiukai“ pasislėpę po skėčiu, dainavo apie lietaus išdaigas. Jiems teko įminti Moliūgo mįsles. „Sveikuoliukai“ linksmino Moliūgą dainele apie grybų karalių baravyką, taip pat minė mįsles.

Moliūgas prisilinksmino su visais ir pakvietė vaikučius sugalvoti vieną didelį norą, o tada kartu užpūsti torto žvakutę. Vaikams buvo labai linksma. Jie nuoširdžiai galvojo savo norą ir iš visų jėgų stengėsi užpūsti žvakutę. Moliūgas kartu su savo šeimininke padėkojo visiems vaikučiams , kad jie taip aktyviai dalyvavo rudens gėrybių parodėlėje. Visi buvo apdovanoti obuoliais, balionais ir saldainiais.

Nuotaikinga šventė baigėsi. Rudenėlis jau atsisveikino su mumis.. Bet jis ir vėl sugrįš su savo gėrybėmis….

IMG_7213 IMG_7215
IMG_7224 IMG_7250
IMG_7265 IMG_7270
IMG_7280 IMG_7289

Mokytojų dienos paminėjimo renginio akimirkos

IMG_7078

Šventiškai pasipuošę, su pakilia nuotaika įstaigos pedagogai rinkosi į salę. Įstaigos tarybos pirmininkė Danutė Kriaučiūnienė pasveikino visus pedagogus su jų profesine švente, kiekvienam įteikė po rudeninį obuolį su palinkėjimais.

Akmenės rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Lukauskaitė pasveikino įstaigos pedagogę Vidą Golovanovą su 35-erių metų pedagoginio stažo sukaktimi. Taip pat įteikė įstaigos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Valerijai Ubartienei mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimą.

Renginio vedančioji Danutė Kriaučiūnienė visų pedagogų vardu pasveikino jaunąją specialistę Robertą Tamašauskaitę, jai sėkmingai įsiliejus į mūsų būrį; meninio ugdymo pedagogę Rimą Juškuvienę, įgijus pedagoginio universiteto diplomą; Vidą Golovanovą, 35-erius metus paskyrusią mažųjų ugdymui; Valeriją Ubartienę, įgijusią antrąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Maloniais žodžiais ir gėlių žiedais buvo padėkota mūsų kuratorei Nijolei Lukauskaitei. Susėdę prie kavos puodelio, pedagogai nuotaikingai dalijosi savo gyvenimiška ir darbo patirtimi.

IMG_7115

IMG_7096

IMG_7116

IMG_7119

Praėjusios Rugsėjo 1-osios aidai

Išaušo gražus Rugsėjo pirmosios rytas. Į darželį skubėjo vaikučių būriai. Linksmai klegėdami, su gėlytėmis rankose, jie atkeliavo į savo grupes. Čia visus pasitiko rūpestingos auklėtojos ir jų padėjėjos.

Grupės pasipuošusios spalvingais žaisliukais ir rudeninėmis puokštėmis. Pašurmuliavę, vieni su kitais susipažinę, visi keliavo į muzikos salę. Darželio direktorė Adėlė Repšienė pasidžiaugė, kad visi vaikučiai tokie gražūs, šventiškai pasipuošę, o svarbiausia – džiugiai nusiteikę. Mokslo ir žinių dienos proga įstaigos vadovė visiems palinkėjo, kad šie mokslo metai  būtų darbingi, kūrybiški.

Renginio vedančioji auklėtoja Reda Petkevičienė pakvietė visus vaikučius prisiminti vasarėlės linksmybes ir padainuoti, pažaisti muzikinius žaidimus. Prisišokę ir prisidainavę, išsiskirstė į savo grupes.

Toliau šventė tęsėsi lauke. Meninio ugdymo pedagogas Vladas Danauskas paruošė vaikams priemones ir paragino piešti ant asfalto. Vaikai aktyviai ir išradingai piešė, jų auklėtojos patardavo, paaiškindavo. Visas sporto aikštynas pasipuošė įvairiaspalviais vaikų darbeliais. Išvarginti daugybės patirtų įspūdžių, mažieji darželio gyventojai sugulė pietų miegelio. Turbūt juos aplankė spalvoti ir šviesūs sapnai.  Vakare grįžę į namus, jie galės savo tėveliams papasakoti, kaip linksmai prabėgo jų pirmoji mokslo metų diena. 

IMG_7007 

IMG_7044