Lietuvos mažųjų žaidynės

Visi darželio vaikučiai ir darbuotojai sportiškai nusiteikę rinkosi į salę, dalyvauti Lietuvos mažųjų žaidynėse. Susirinkusius pasveikinome ir pasiūlėme apšilti sportuojant pagal žaidynių dainelę. Visi su malonumu ir gera nuotaika tai atlikome.

Estafetėse dalyvavo penkios darželio grupės. Patys mažiausieji buvo sirgaliai ir savo skandavimais ir plojimais palaikė savo draugus. Dalyviai su užsidegimu ir noru laimėti puikiai atliko visas užduotis. Laimėjo draugystė ir kilnus poelgis. Nuotaika buvo puiki. Baigiamąjį žodį tarė darželio vedėja: visiems padėkojo už dalyvavimą, pasiruošimą, palinkėjo sėkmės kituose etapuose.

Visi dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos mažųjų žaidynių I-ojo etapo diplomais.

Auklėtojos: R. Užienė, E. Gerasimova

,,Išsaugokiem ton, kon buočę palėka“

Kovo 7 d. Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Berželis“, vyko renginys ,,Išsaugokiem ton, kon buočę palėka“. Skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, taip pat Žemaitijos (Žemaitėjes) 800 – ąsias metines.

Renginio metu mažieji darželio ugdytiniai kartu su muzikos mokytoja dainavo žemaitiškas daineles, dalinosi senoviniais receptais apie sveikatą, sekė žemaitišką pasaką. Įstaigos logopedė įsiliejo į renginį su pilna pintine prizų už atspėtus žemaitiškus žodelius. Žaidimo metu buvo patikrintos ne tik vaikų žinios, bet ir darželio vedėjos ir auklėtojų.

Visi pasirodė puikiai. Linkėjome vieni kitiems sveikatas, laimes, džiaugsmą ir žyvatos. Renginio pabaigoje vedėja apdovanojo vaikučius ir auklėtojas dalyvavusius konkursuose susijusius su žemaičių kalba.

Renginio organizatorės: logopedė Renata Janulienė, muzikos mokytoja Jūratė Kesminienė

Gražūs žodeliai iš mažos širdelės

2018 m. vasario 14 dieną darželyje “Berželis” paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Lietuvos gimtadienį. Gimtadienis džiugi šventė – tad į salę susirinkome pasipuošę trispalvėmis širdelėmis, apsirengę tautiniais rūbais. Pasigirdus tautinės giesmės melodijai, visi paminėjimo dalyviai – ir vaikai, ir suaugę – giedojome Lietuvos himną.

Dovanojome savam kraštui tai, kuo patys gyvename ir džiaugiamės – savo šypsenas, skambias dainas, linksmus šokius ir lietuvių poetų eiles, kurias deklamavo mažieji skaitovai: Matas Urbonas (“Nykštukų” grupė, aukl. Reda Petkevičienė); Lėja Varanavičiūtė (“Boružėlių” grupė, aukl. Danutė K.); Dominykas Urbonas, Austėja Byčiutė, Dovydas Aužbikavičius (”Viščiukų” grupė, aukl. Rasa U.); Sofija Kostiugovaitė, Deimantė Paušaitytė, Brigita Volskytė (“Pelėdžiukų” grupė, aukl. Asta J.); Viltė Pociūtė, Vilius Markušenko, Goda Kazlauskaitė (“Bitučių” grupė, aukl. Snieguolė B.).

Šventė suteikė daug džiugių emocijų vaikams, visai darželio bendruomenei. Nuoširdžiai dėkojame vieni kitiems už buvimą kartu.

Šventinio renginio vedėja Snieguolė Bogužienė

,,Mona šalelė, poiki Lietuvelė“

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti  Papilės S. Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ vyko rajono ikimokyklinio ugdymo vaikų meninio skaitymo konkursas ,,Mona šalelė, poiki Lietuvelė“, kuriuo siekiama ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, skatinti pažinti ir puoselėti Žemaitijos tradicijas, papročius. Pakalbėti žemaitiškai, susirinko 15 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų iš visų rajono darželių, kartu atvyko jiems pasiruošti padėję pedagogai.

Vertinimo komisiją sudarė gimnazijos švietimo skyriaus vadovė Kristiną Dorofėjienę, pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Karvelytė bei rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Nijolę Lukauskaitė.

Mūsų įstaigai atstovavo net trys dalyviai – Sofija Kostiugovaitė (6 m.) labai išraiškingai ir įtaigiai pasekė ,,Pasaką aple vuora ė mosė bluogiokė“ (mokytoja Asta Jankauskienė), Dovydas Aužbikavičius (5 m.) drąsiai deklamavo ,,Žemaitiejou…“(mokytoja Rasa Užienė), o šešiametė Brigita Volskytė (mokytoja Jūratė Kesminienė) užtraukė dainą ,,Ein per žemi museleli“.

Konkurse pralaimėjusių nebuvo: visiems skaitovams už dalyvavimą buvo įteikti padėkos raštai, o konkurso komisijai nutarus prizinių vietų neskirti, atminimo dovanėlės įteiktos „truopniausiems pasakoriams“ – Saulei Momkauskaitei, Sofijai Kostiugovaitei, Emai Stulpinaitei ir Rėjui Mačiui. Padėkos raštais apdovanoti ir vaikus padėję rengti pedagogai.

Konkursas ,,Mona šalelė, poiki Lietuvelė paliko daug gražių įspūdžių, smagu buvo išgirsti tarmišką žodį, skambantį iš vaikų lūpų.

Asta Jankauskienė įstaigos pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Popietė „Duonos kelias“

Šiandien retas pagalvoja, kokiu sunkiu keliu ir kokia brangi mūsų protėviams buvo duona, todėl ne visi ją vertina ir šventa laiko kaip anksčiau. Todėl svarbu šių tradicijų nepamiršti, jas puoselėti ir prisiminti.  Noras sužadinti vaikų smalsumą bei paneigti supratimą, kad duona atsiranda iš parduotuvės, paskatino paminėti šv. Agotos dieną ir organizuoti popietę „Duonos kelias“. Pagrindinis šventės tikslas ir uždaviniai – ugdyti pagarbą duonai ir ją auginančiam žmogui, skatinti vaikus perimti mūsų senolių patirtį, tradicijas bei ugdyti supratimą, kad: „Duona ne vėju ateina…“.

Vasario 13 dieną priešmokyklinės grupės „Bitutės“ vaikai pakvietė tėvelius kurti duonos kelio istoriją. Šventėje prisiminėme senuosius rugio kelio papročius, minėme mįsles, deklamavome eilėraščius, vaidinome pasaką „Kaip vilkas duonos užsimanė“, žaidėme lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, šokome, dainavome ir, žinoma, vaišinomės duonele. Namo išsinešėme po savo Duonutę.

Manau, kad po šventinės popietės vaikai ne tik prisimins duonos ilgą ir sunkų kelią, bet ir pagarbiau elgsis su duonele. Ir tikiu, kad vaikų širdelėse pasisėjo dar vienas gerumo grūdas…

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Bogužienė

Popietė „Saulelės ratu“

Saulelė, ilgindama dieną, persiritusi į antrą žiemos pusę, kopia dangaus skliautu ir jau pranašauja artėjantį pavasarį. Per patį pusiaužiemį ,,Boružėlių“ grupės tėveliai ir vaikai, vadovaujami auklėtojos Danutės Kriaučiūnienės, dalyvavo pramoginėje – praktinėje popietėje ,,Saulelės ratu“. Popietės metu skambėjo sekamos pasakos, sakmės, paukščių pasikalbėjimai. Visi kartu žaidė smagius liaudies žaidimus. Netrūko liaudies išminties, senolių pastebėjimų ir patarimų.

Žiema – toks laikas, kai visi darbai nudirbti, naujus pradėti dar ankstoka, tad metas pasirūpinti savimi. Auklėtoja pakvietė tėvelius ir vaikus pasigaminti tepalą ir kvepiančius maišelius. Po darbų smagu pasivaišinti arbata. Gera kartu, tad popietė neprailgo ir niekas neskubėjo namo. Buvo jauku ir gera visiems.

Auklėtoja metodininkė Danutė Kriaučiūnienė

Sausio 13-osios paminėjimas

Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją, paminėjome dalyvaudami visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva nes liudija“. Šioje iniciatyvoje kasmet siekiamą priminti vieningą Lietuvos piliečių siekį išsaugoti atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Iniciatyvos simbolis – žvakutė, kuri simbolizuoja gyvybę, atmintį, vieningumą. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir pas mus 8.00 languose sužibo žvakių ugnelė. Vaikams papasakota apie 1991 metų įvykius, paskaityti kūrinėliai, parodytos ištraukos iš dokumentinių filmų.

Visi šią dieną prisisegė po neužmirštuolės žiedelį. Vaikai savo įspūdžius perteikė darbeliais.

Metodinio būrelio pirmininkė Asta Jankauskienė

Atsisveikinimas su eglutę

Penktadienio rytą Angelas, rodydamas kelia žvaigždele, kartu su trimis karaliais apsilankė visose darželio grupėse bei kituose kabinetuose, pasveikino visus su trijų karalių diena.

„Karaliai“ palinkėjo visiems geros nuotaikos, ramybės, santarvės, ir kad visus metus lydėtų sėkmė. Padovanojo po smilkalą ir pakvietė visus išeiti į lauką ir ten eglutę iš salės perpuošti paukšteliams. Vaikai džiaugsmingai priėmė pasiūlymą, nes smagu, kai patys pasidžiaugę šventine eglute, ją pradžiugins ir paukštelius.

Net patys mažiausieji lopšelinukai kabino ant šakelių „maistelį“. Vėliau per langus vaikai bandė pastebėti ar lankosi giesmininkai.

Akciją organizavo pedagogės Rasa Užienė ir Asta Jankauskienė

Kalėdiniai renginiai

Šventų Kalėdų džiaugsmas
Apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
Palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl širdys
Nuo spindinčių kerų.
Linksmų šventų Kalėdų
Ir metų Jums gerų…

Sveikiname Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019-ųjų metų proga. Linkime Jums ramybės širdyse, santarvės, gerumo, šilumos ir jaukumo namuose, tikėjimo savimi ir šalia esančiais žmonėmis.

KALĖDINIAI RENGINIAI
Gruodžio 17 d.

9.00 – „Saulės zuikučiai“ (muzikos salė)

10.30 – „Kačiukai“ ir „Nykštukai“ (Ventos kultūros namai)

12.30 – „Bitutės“ ir „Boružėlės“ (Ventos kultūros namai)

14.00 – „Pelėdžiukai“ ir „Viščiukai“ (Ventos kultūros namai)

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė 

Tolerancijos raktelis – atrakinantis širdelę

Lapkričio 16-ą minima Tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais buvo  siūloma Tarptautinę Tolerancijos dieną paminėti su TOLERANCIJOS RAKTU.

Pilietinės iniciatyvos tikslas, kad vaikai žinotų žodžio tolerancija reikšmę, kaip vaikai suvokia toleranciją, ar gali pastebėti tolerancijos pavyzdžių aplinkoje. Su vaikais buvo kalbama apie tai, kokias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam, o simboliu pasirinktas RAKTAS, nes juo galima atrakinti mintis, jausmus, supratimą ir į savo širdelę įsileisti šalia esantį kitokį žmogų.

Mūsų įstaigos ugdytiniai gamino simbolinius raktus, juos puošė pagal savo gebėjimus ir bandė jais atrakinti simbolinę širdelę.

Metodinio būrelio pirmininkė Asta Jankauskienė