Rudenėlio šventė „Kiškio darže“

Spalio 12d. darželyje tradiciškai organizuota Rudenėlio šventė „Kiškio darže“. Pagrindinis šventės tikslas – turtinti vaikų žinias apie rudenį. Visa tai pasiekta, dainuojant daineles, žaidžiant, susipažįstant su vaisiais, daržovėm,minant mįsles.

Vaikai į salę suėjo pasipuošę vaisių, daržovių karūnėlėmis, buvo ir lietaus lašeliai. Šventės vedėjai: Rudenėlis (auklėtoja Rita Račienė ) ir jo padėjėjas Kiškis (auklėtoja Edita Mikelskienė ) pasigyrė savo nudirbtais darbais: sunokintais vaisiais, užaugintomis daržovėmis. Vaikai puikiai žinojo vaisių ir daržovių pavadinimus, įminė beveik visas mįsles, žinojo, kokių medžių lapai slėpėsi Rudenėlio pintinėje, o kokia vaisių gausa…

Kiškis vis rodė savo užaugintas daržoves, o vaikai turėjo jas teisingai pavadinti. Šventės dalyviai smagiai dainavo daineles, šoko ratelius apie rudenį ir jo gėrybes. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jolanta Pakalniškienė papasakojo apie vaisiuose ir daržovėse esančius vitaminus, jų naudą sveikatai.

Kartu vyko ir rudens gėrybių parodėlė. Vaikų ir jų tėvelių fantazija beribė – darbeliai nuostabūs. Už dalyvavimą parodėlėje vaikai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiais „grybukais“. Vaikai džiaugėsi nuotaikinga švente. Smagu buvo pabūti kartu, pajusti kūrybos džiaugsmą ir pasidžiaugti auksaspalvio rudenėlio dovanomis.

„Kačiukų“ grupės auklėtojos Rita Račienė, Edita Mikelskienė

Solidorumo bėgimas 2017

Solidarumo bėgimas – jau tradiciniu tapęs organizacijos „Gelbėkit vaikus“ bėgimas, Lietuvoje rengiamas 4-ąjį kartą. Šio projekto tikslas yra ne tik surinkti lėšų, bet ir puoselėti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus žmonių. Susibūrę bendrai sportinei veiklai vaikai, vedini kilnių tikslų, stengiasi nubėgti kuo daugiau solidarumo kilometrų ir padėti kitiems vaikams.

Mūsų Ventos darželio priešmokyklinukai jame dalyvauja jau 3 metus, nors mes nubėgta atstumą nematuojame kilometrais, bet vaikų ir entuziazmas, ir noras padėti kitiems, didelis. Solidarumo akciją remia tėveliai. Solidarumo bėgimo akcija padeda Zambijos vaikams, kurie gyvena skurde, dalis surinktų pinigų bus skirta medicinos punktui įrengti Chikabuke – pradinėje mokykloje, kur bus teikiama būtiniausia sveikatos priežiūros paslaugos vaikams nuo 3 iki 9 metų. Prieš dalyvaudami bėgime su vaikais kalbėjomės apie pagalbą, draugiškumą, užuojautą. Stengiamės jų mažose širdelėse pasėti gerumo daigelį.

   

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja metodininkė Asta Jankauskienė

MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTĖ

Tau, Mokytojau, šypsena.

Didžiausioj Tavo šventėj.

Ir mylinčių akių kalba –

Išmokyk mus gyventi.

 

Visi Mokytojai buvo pakviesti į muzikos salę. Šventinė nuotaika tvyrojo visame kame: rudeniu alsuojančios gėlės salėje, džiugiai besišypsantys vaikučiai ir patys mokytojai, tokie rimti ir susimąstę, pasipuošę. Šventės vedėja (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Bogužienė) šiltais žodžiais sveikino savo kolegas su tokia gražia profesine švente. Vaikučių būrys(ir mūsų mažųjų ugdytinių, ir gimnazijos mokinukų) deklamavo eiles, šoko ir dainavo. Juos paruošė mūsų pedagogės (Jūratė Petrošienė, Rima Juškuvienė ir Snieguolė Bogužienė). Malonus siurprizas buvo pačios muzikos mokytojos Jūratės Petrošienės atliekama daina, skirta savo kolegoms.

Mokytojus sveikino ir skyriaus vedėja Valerija Ubartienė. Ji įteikė padėkas už ilgametį ir nuoširdų pedagoginį darbą su pačiais mažiausiais ugdytiniais – ikimokyklinukais. Danutė Kriaučiūnienė jau 35 metus išdalino, kasdieną jais besirūpindama, tarsi antroji mama. Jūratė Petrošienė 30 metų moko darželiečius dainuoti ir šokti. Nei viena šventė nepraeina be šios mokytojos . Taip pat buvo pasveikinta naujai pas mus pradėjusi dirbti meninio ugdymo mokytoja Ingrida Žadeikienė.

Šventinių sveikinimų netrūko ir grupėse. Tėveliai kartu su vaikučiais sveikino pedagoges su jų švente.

Ir gamta pasveikino Mokytojus, pasipuošdama margaspalvėmis lapų kompozicijomis. Žiūri pro langą į auksaspalvį kilimą ir nejučia atsidūsti: prabėgo dar vieneri pedagoginiai metai. Atrodo, vargo ir rūpesčių kaip ir nebūta. Širdis džiaugsmingai suspurda. Ir tu supranti, kad dar privalai eiti į priekį, ten, kur klega mažieji tavo ugdytiniai.

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė

Akcija „Apibėk mokyklą“

Judėjimas būdingas žmogui nuo pat gimimo. Visas vaiko organizmas ir nervų sistema normaliai vystosi ir funkcionuoja, kai jis juda. Šiandienos vaikas mažai skatinamas judėti. Tokie judėjimą skatinantis žaidimai, kaip „gaudynės“, „klasės“, „slėpynės“ ir panašūs užleido vietą kompiuteriniams žaidimams, telefonams. Vaikai daug laiko praleidžia sėdėdami prie televizoriaus ir kompiuterio ekranų, į darželius atvežami automobiliais. Vaikai, nepatirdami judėjimo džiaugsmo ir negalėdami psichologiškai „išsikrauti“, tampa pasyvūs ir abejingi, prastėja imlumas informacijai. Sumažėja jų atsparumas ligoms, susilpnėja raumenys ir raiščių sistema, formuojasi netaisyklinga laikysena.

Vaikai turi judėti pagal savo fizines ir psichines išgales, laisvai, be didelės įtampos, pajusti judėjimo džiaugsmą ir malonumą. Todėl ir buvo nuspręsta prisijungti prie šios akcijos „Apibėk mokyklą“. Nes bėgimas lavina motorinius įgūdžius, fizines ypatybes (vikrumą, greitumą, ištvermę, jėgą). Bėgant suaktyvėja raumenų, kvėpavimo, kraujotakos sistemos, medžiagų apykaita. Bėgiodamas vaikas įgyja bendravimo patirties ir susipažįsta su aplinka, gerėja emocinė savijauta.

Akcija lengvai įgyvendinama, nereikalauja jokių papildomų išlaidų ar laiko. Kiekvienas vaikas bėga jam priimtinu tempu, ir norimą atstumą. O pabėgioję vaikai būna žvalesni, linksmesni, darbingesni, atidesni ir aktyvesni. Tam, kad vaikams susiformuotų įprotis bėgioti, reikia bent jau dviejų savaičių kasdieninio bėgimo. Mūsų įstaigos net 77 vaikai ir 10 suaugusiųjų dalyvavo akcijoje, vaikai džiaugėsi ir noriai bėgiojo, jų atsiliepimai tik teigiami.

Pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Asta Jankauskienė

Akcija „Visa Lietuva šoka 2017“

Nuvilnijo smagi ir turininga akcija „Visa Lietuva šoka“, prie kurios prisijungė ir mūsų darželio bendruomenė, nuo mažiausiųjų iki visų kitų. Ši akcija populiarina lietuvišką tradicinį šokį. Šokdamas kiekvienas patiria tikrą džiaugsmą. Jis kyla iš to, kad tradicinį liaudies šokį ir nemokėdami nesunkiai galime sušokti – pakanka pasižiūrėti į kitus. Vienas iš svarbiausių akcijos tikslų – įtraukti į liaudies šokio sūkurį kuo daugiau visuomenės, kad būtų šokis kiekvienam prieinamas, išbandytas ir pamėgtas. Vaikučiai buvo linksmi, smagiai sukosi rateliuose ne tik su pedagogais, bet kartu ir su mamytėmis, kurios mielai prisijungė. Įstaigoje liaudies šokių vaikai mokosi visus metus, jais paįvairindami rytmečius ir šventes.

Metodinio būrelio pirmininkė Asta Jankauskienė

Rugsėjo 1- osios šventė darželyje

Pasidabinę šermukšnių karoliais,
Apsiginklavę spalvingais kardeliais,
Pradedam naują kelionę
Pažinimo takais ir takeliais.

Rugsėjo pirmosios rytą būriai vaikučių, šventiškai pasipuošusių ir nešinų spalvingomis gėlių puokštėmis, skubėjo į darželius ir mokyklas. Mūsų darželio ugdytiniai ir jų tėveliai susirinko į muzikos salę, kur visus pasitiko Varliukai (priešmokyklinio ugdymo pedagogės Asta Jankauskienė, Snieguolė Bogužienė ir auklėtoja Danutė Kriaučiūnienė). Jie pasveikino visus su Rugsėjo 1-ąja, Mokslo ir žinių diena, palinkėjo būti stropiais, draugiškais ir žingeidžiais.

Varliukai linksmino vaikučius, kviesdami juos į muzikinius ratelius, kiekvienai grupei įteikė po raktą. Šventės metu visus lydėjo pakili ir džiugi nuotaika. Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė pasidžiaugė, kad visi taip gausiai susirinko po vasaros atostogų: pailsėję, kupini džiugių įspūdžių. Palinkėjo vaikučiams kuo daugiau sužinoti, patirti, išbandyti, džiuginti tėvelius ir pedagogus gerais savo pasiekimais. Visoms grupėms buvo įteiktos saldžios dovanėlės. Vėliau visi skubėjo į savo grupes, kur vaišinosi, bendravo, dalinosi patirtais vasaros nuotykiais.

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė

Atsisveikinimo su darželiu šventė

Į šventiškai papuoštą muzikos salę susirinko priešmokyklinių „Sveikuoliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių tėveliai, giminaičiai ir darželio darbuotojai. Atsisveikinimo su darželiu šventė visuomet būna iškilmingiausia ir puošniausia. Atsisveikinti su savo vyresniaisiais draugais atėjo vyresniųjų grupių vaikučiai. Jie palinkėjo būti šauniais mokiniais ir nepamiršti savo darželio draugų. Darželio vedėja Valerija Ubartienė palinkėjo mažiesiems abiturientams sėkmės pirmoje mokyklos klasėje. Priešmokyklinukai paskutinį kartą darželyje linksmai šoko, dainavo, vaidino ir deklamavo atsisveikinimo eiles.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Asta Jankauskienė ir Snieguolė Bogužienė atsisveikinimui savo ugdytiniams įteikė darželio baigimo diplomus ir atminimo dovanėles.
Vaikučiams linkime dar pasimėgauti vasaros linksmybėmis, papramogauti. Juk vaikystė tokia nuostabi ir nerūpestinga. O Rugsėjo 1- osios skambutis juos pakvies į pirmąją pamoką.

 

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė

RYTMETIS KARTU

Atskubėjęs pavasaris džiugina visus pirmais žiedais, glosto saulutės spinduliais. O mus dar pradžiugino Ventos socialinės globos namų aktoriai, vadovaujami Linos Janavičienės. Jaunieji aktoriai padovanojo spektaklį ,,Ar žinai..?“.

Neįprastos dekoracijos, spalvingos lėlės, įspūdingi vaizdai ir aktorių nuoširdumas sužavėjo mažuosius klausytojus. Šiltas ir jausmingas pasirodymas.

Po spektaklio vaikai bendravo su aktoriais, žaidė su teatro lėlėmis.Dėkojame socialinės globos namų darbuotojams, aktoriams už pramintą takelį į mūsų įstaigą ir lauksime naujų spektaklių.

Mažieji Lietuvos skaitovai

Nieko nėra meilesnio ir brangesnio už gimtinę,
Nieko nėra gražesnio ir svarbesnio už meilę gimtajam kraštui,
Nieko nėra nuostabesnio už gebėjimą tą meilę išsakyti kitiems.

Minint 27-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, mūsų mažieji darželio ugdytiniai, rinkosi į šventinį rytmetį „Graži, graži šalelė esi“, skirtą šiai datai. Vaikai diskutavo, kas yra laisvė, kaip reikia mylėti savo kraštą.

Vieningai nutarta, kad laisvę reikia branginti, saugoti. Be muzikinių numerių vyko „Mažųjų skaitovų konkursas“, eiles deklamavo 18 vaikučių (3-7 m.). Visi eilėraštukai buvo apie gimtinę. Išrinkti geriausią buvo neįmanoma, nes visi deklamavo nuoširdžiai ir savitai, todėl padėkos raštais apdovanoti visi dalyviai.

Svarbu nuo mažens ugdyti meilę savo kalbai!

Renginio organizatorės Asta Jankauskienė, Violeta Poškienė

Pramoga su Teletabiais

Atrodė per Užgavėnes taip stengėmės išvaryti žiemą iš kiemo, tačiau gamta iškrėtė pokštą – per naktį apklojo žemę balta drobule, o ir ryte danguje dar lėtai sukosi nemaži sniego kąsniai. Kaip nepasidžiaugsi tokiu reginiu!

Baltu rūbu pasipuošęs kiemas išviliojo „Boružėlių“ ir „Sveikuoliukų“ grupių vaikus papramogauti. Kieme vaikus pasitiko Teletabiai (auklėtojos Danutė Kriaučiūnienė ir Snieguolė Bogužienė). Teletabiai kvietė sušilti, pasimankštinti ir parungtyniauti, mėtant sniego gniūžtes į taikinį. Linksmasis teletabių traukinukas, įveikdamas įvairias kliūtis, vinguriavo per „tunelį“.

Baigiantis pramogai, vieni lipdė besmegenius, kiti – piešė juos ant sniego. Visiems buvo linksma ir smagu. Kupini teigiamų emocijų palydėjome besitraukiančią žiemą.

Renginio organizatoriai