Metodinis užsiėmimas

Sausio 30 d. mūsų įstaigoje vyko rajono ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio užsiėmimas ,,Įgalinančios partnerystės link: DARŽELIO BENDRUOMENĖS GALIA“. Dalyvavusios rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogės dalijosi respublikinės konferencijos medžiaga ir potyriais.

Išklausyti penki pranešimai, dalyvauta diskusijose bei praktiniame užsiėmime. Pedagogų bendradarbiavimas, patirties sklaida suteikia galimybę kiekvienam tobulėti, įvairinti ugdymo procesą.

Danutė Kriaučiūnienė ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio pirmininkė

Rajono priešmokyklinio ugdymo metodinė diena „Pozityvi vaiko patirties įtaka, ugdant savarankiškumą, aktyvų pažinimą“

Mūsų įstaigoje svečiavosi rajono ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogai, vadovaujami švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Lukauskaitės.

Muzikos salėje svečius nuotaikingai pasveikino vokalinis vaikų ansamblis „Šakar makar“, vadovaujamas meninio ugdymo mokytojos Jūratės Petrošienės. Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė trumpai pristatė įstaigą ir palydėjo visus į priešmokyklinę „Pelėdžiukų“ grupę, kur visi stebėjo atvirą ugdomąją veiklą „Rudenėlis man patinka – viskas čia gražu, kvapnu, skanu“. Veiklą vedė  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Asta Jankauskienė.

Aptarimas vyko naujai įrengtoje konferencijų salėje. „Bitučių“ grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Bogužienė pristatė paruoštą pranešimą „Pozityvi vaiko patirties įtaka, ugdant savarankiškumą, aktyvų pažinimą“. Pedagogė pabrėžė išvadą, kad „vaikai gali gerokai daugiau, nei mums atrodo!“ Darželių kuratorė Nijolė Lukauskaitė ir visos priešmokyklinio ugdymo pedagogės padėkojo už puikiai organizuotą atvirą veiklą, pozityvias pranešimo mintis, malonų ir šiltą priėmimą. Daugiausiai šiltų žodžių buvo skirta atvirą veiklą vedusiai pedagogei Astai Jankauskienei: už nuoširdų bendravimą su vaikais, savitą kūrybiškumą, rengiant ugdymo priemones, jas pritaikant kiekvienam vaikui. Taip pat už daugybę idėjų, kurios puikiai atsispindėjo tiek grupės aplinkoje, tiek ugdomojoje veikloje su vaikais.

Metodinės dienos apibendrinimo metu visos pedagogės draugiškai dalijosi savo patirtimi, aptarinėjo įvairias priešmokyklinio ugdymo problemas.

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė

Pasveikinome su garbingu jubiliejumi

Ne skaičiai nulemia metus,

O mūs keliai, darbai ir mintys.

Tuo, kuo praturtinam kitus,

Mokėdami save dalinti…

 

Mūsų skyriaus meninio ugdymo pedagogas Vladas Danauskas atšventė gražaus jubiliejaus sukaktį – 60- metį. Ta proga visi bendradarbiai susirinko į salę pagerbti jubiliato.

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė padėkojo pedagogui už ilgametį kruopštų darbą, tolerantiškumą, nuoširdumą ir įteikė padėką. Kolegą nuoširdžiai sveikino ir kiti darbuotojai. Suėję į būrį, visi dalijosi maloniais prisiminimais, kurių nestigo per kartu išdirbtus metus. Dėkojo Vladui už tai, kad jis visuomet malonus, paslaugus, draugiškai su visais bendraujantis.

Palinkėjome jubiliatui, kad jis visad išliktų toks, kokį mes jį pažįstame: su jaukia šypsena ir siela, sklidina jaunystės.

FotorCreated

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė

Konferencija ,,Mes mokomės vieni iš kitų“


FotorCreated

Šių metų lapkričio 18 dieną Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ bendruomenė jau šeštą kartą sukvietė pedagogus iš visos respublikos dalyvauti tradicinėje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Mes mokomės vieni iš kitų“.

Šiais metais ikimokyklinių įstaigų pedagogai buvo pakviesti diskutuoti, pasidalinti savo patirtimi, žiniomis šiuo metu respublikoje aktualia tema apie vaikų vertinimą – ,,Naujas žingsnis į vaiko vertinimą“. Mūsų įstaigos pedagogai dalyvauja jau trečius metus iš eilės ne tik kaip klausytojai, bet ir pristato pranešimus.

Konferencijos dalyvius pasveikino lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ darbuotojai, Šiaulių rajono Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė S. Valavičiūtė, pagrindinį pranešimą ,,Kaip pažinti vaiką“ pristatė Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ direktorė D. Murauskienė. Savo pranešimus pristatė ir kitų rajonų pedagogai. Mūsų įstaigos  pedagogės (A.Jankauskienė, V.Poškienė, V. Ubartienė), paruošė išsamų priešmokyklinės grupės vertinimo pristatymą.

Antroji konferencijos dalis ,,Pagauk mintį“ buvo skirta renginio refleksijai bei pateiktų improvizacijų vertinimui. Pedagogės aktyviai diskutavo, ieškojo galimų sprendimų būdų, idėjų, minčių.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja metodininkė Asta Jankauskienė

Dalyvavimas regioninėje konferencijoje „Sėkmingos įstaigos formulė“

Mūsų įstaigos pedagogės (Rasa Užienė, Asta Jankauskienė, Danutė Kriaučiūnienė, Snieguolė Bogužienė ir Valerija Ubartienė) dalyvavo regioninėje konferencijoje, kurią organizavo Kuršėnų vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“. Konferencijos organizatorės siekė skatinti regiono ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą, tobulinti pedagogų kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi.

Konferencijoje išklausėme ŠU socialinių mokslų daktaro, docento Artūro Blinstrubo pranešimą „Sėkmingos įstaigos formulė“. Po to sekė daugybė pranešimų, kuriuose įstaigos dalijosi savo patirtimi. Mūsų įstaigos pedagogės paruošė pranešimą „Įstaigos veiklos prioritetų įgyvendinimas, puoselėjant etnokultūrą ir formuojant vaikų sveiką gyvenseną“(Asta Jankauskienė, Valerija Ubartienė, Rasa Užienė). Taip pat buvo pristatytas stendinis pranešimas „Mes – berželio vaikai“(Danutė Kriaučiūnienė, Snieguolė Bogužienė).

Konferencijos metu įgijome daug praktinės patirties ir žinių, turėjome galimybę tarpusavyje padiskutuoti, susipažinome su darželio aplinka. Maloniai nuteikė šiltas ir svetingas darželio darbuotojų priėmimas, vaišingumas. Kitais metais vėl sutarėme susitikti Kuršėnų lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ir dalintis naujomis patirtimis.

FotorCreated

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė

Švarių rankų šokis

renginys

Jau trečius metus iš eilės užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, kartu su sveikatos apsaugos ministerija bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija kviečia darželinukus dalyvauti kuriant švarių rankų šokį.

Mažieji darželinukai jau žino, kaip svarbu yra plauti rankeles. Nes per nešvarias rankas plinta įvairios virusinės ir bakterinės infekcijos, galinčios sukelti rimtų pavojų sveikatai. Visi žino, kad higienos įpročiai formuojasi vaikystėje ir už tai atsakinga šeima. Ikimokyklinės įstaigos prisideda prie higieninių įgūdžių laikymosi. Vaikams lengviau išmokti ir įsiminti, kai yra nuolat kartojama, o jei nuotaikingai atliekami ir ritmiški judesiai, tai didina tikimybę, jog vaikai greičiau įsisavins informaciją ir jos neužmirš.

Mūsų darželio pedagogai, kartu su sveikatos biuro specialiste J. Pakalniškienę, įsijungė į šią akciją. Didelis būrys mažylių kartu mokėsi, skambant muzikai, “plauti“ rankeles. Renginio metu vaikai pakartojo savo žinias apie higieną, stebėjo murziną mergaitę, kuri nenorėjo praustis ir kaip mamytė jai išaiškino, kodėl.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja metodininkė Asta Jankauskienė

Įteikta „Kūrybiško darbo“ nominacija

IMG_3183

Naujosios Akmenės kultūros rūmuose surengtame koncerte buvo pasveikinti rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus skelbtų nominacijų laimėtojai. Mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogei, auklėtojai metodininkei Astai Jankauskienei buvo įteikta „Kūrybiško darbo“ nominacija.

Visa skyriaus bendruomenė labai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad turime tokią šaunią pedagogę. Susirinkę į metodinį kabinetą, darželio pedagogai padėkojo Astai už jos nuoširdų, kūrybišką darbą, palinkėjo ir toliau nepritrūkti ryžto, energijos, dirbant su vaikais. Savo kūrybiškumu, neblėstančiu entuziazmu ši pedagogė yra šaunus pavyzdys jauniems pedagogams.

IMG_3189IMG_3192

Skyriaus vedėja Valerija Ubartienė

Dalyvavimas akcijoje „EKOGIRLIANDA“

IMG_2319 

„Gamta – amžinai besikeičiantis debesis; niekuomet nebūdama tokia pat, ji visuomet išlieka pačia savimi.“

Lietuvoje jau 20 metų kovo 20 – ąją oficialiai minima pasaulinė Žemės diena. Ši diena visus įpareigoja prisidėti prie aplinkos saugojimo ir puoselėjimo. Mūsų darželyje šiai dienai paminėti taip pat organizuojami įvairūs renginiai. Šiemet visos grupės aktyviai įsijungė į respublikinę akciją – konkursą „EKOgirlianda“. Akcijos organizatoriai paskatino visus prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, taip pat ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius sugebėjimus. Mūsų darželio vaikučiai kartu su savo auklėtojomis iš tekstilės atliekų iškarpė įvairiaspalves gėles ir jas ant siūlo suvėrė. Taip buvo paruošta daugybė EKOgirliandų. Šias girliandas bus galima panaudoti kitoje veikloje: papuošiant Kalėdų eglutę, kaip vainikėlį ant galvos, kaip papuošalą ant kaklo, ar kam nors padovanoti.

Neseniai darželį pasiekė maloni žinia – už aktyvų dalyvavimą respublikinėje akcijoje „EKOgirlianda“, gavome PADĖKOS RAŠTĄ iš organizatorių.

IMG_2315 IMG_2317
IMG_20140305_155808 DSCI0328

L. e. direktorės pareigas Valerija Ubartienė

„VAKAR LEDAS – ŠIANDIEN BALOS“

DSCI0092

Žiemą ne tik smagu pramogauti, bet ir tyrinėti, stebėti bei džiaugtis kūrybiniais darbais. Ypač kalbant su vaikais apie sniegą ir ledą, kai vaikams kyla natūralus poreikis išsiaiškinti, iš kur ir kaip atsiranda sniegas ir ledas.

Ventos vaikų l/d „Berželis“ „Boružėlių“ grupės vaikai savaitės temą „Sniego ir ledo paslaptys“ paskyrė tyrinėjimams ir ieškojimams. Visą savaitę eksperimentuodami ir atlikdami bandymus aiškinosi, kas atsitinka su sniegu ir ledu kambario temperatūroje ar ilgai laikant šiltoje rankytėje. Kuo vanduo virsta šaltyje. Siekėme suprasti priežastį ir pasekmę atliekant bandymus lauke ir grupėje. Vaikams labai patiko užšaldyti vandenį formelėse su įvairiais niekučiais: sagomis, mažais žaisliukais, spalvotais siūlais, popierėliais ir kt. O po džiaugtis atliktų darbų rezultatu – krūmu, papuoštu su užšalusiais margais ledukais. Smagu ir įdomu buvo piešti ant sniego bei grožėtis gautais piešiniais. Susidomėję stebėjo sniego tirpsmą vandeniu ir įsitikino, kad sniegas lauke nešvarus ir jo valgyti negalima.

Manau šios savaitės veiklos tikslą – sužinoti, kas nežinoma ir patirti atradimo bei pažinimo džiaugsmą – įgyvendinti ir pasiekti pavyko.

109 DSCI0077
115 DSCI0035
DSCI0051 DSCI0080

„Boružėlių“ grupės auklėtoja Snieguolė Bogužienė

Valstybinių švenčių belaukiant…

 

4

Kiekvienais metais darželyje paminimos valstybinės šventės: Vasario 16 –oji ir Kovo 11 – oji. Grupių pedagogės ruošia šventinius rytmečius, muzikines – literatūrines viktorinas, vaikų piešinėlių parodėles ir kt.

„Boružėlių“ grupės vaikučiai taip pat dalyvavo visuose renginiuose, kurie skirti LIETUVAI. Auklėtoja Snieguolė Bogužienė kalbino savo mažuosius ugdytinius, ką jie žino apie LIETUVĄ.

Kaip vaikučiai atsakinėjo ir kokia buvo jų nuomonė galite pamatyti auklėtojos sukurtame darbelyje, kurį galite atsiųsti spausdami šia nuorodą (darbelis).

123