Su gimtadieniu, Lietuva!

Vasario 14 dieną skyriuje „Berželis“ liejosi melodijos, eilės, pynėsi šokių raštai, plojimai ir bendros dainos. Aidėjo vaikų klegesys ir veiduose neblėso šypsenos. Taip šventėme ir sveikinome Lietuvą su 100-uoju gimtadieniu.

Į gimtadienį visus, didelius ir mažus sukvietė Lietuvaitė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė B.) Mažieji Lietuvos piliečiai pagarbiai giedojo Lietuvos himną, prie širdelės pridėję ranką, reiškė meilę savo šaliai. Dovanojo savo Tėvynei eiles, dainas ir savo rankų darbelius, kuriais šventės pabaigoje papuošė Gedimino pilį.

Trijų spalvų fone pavyko supinti šypsenų ir meilės pynę Lietuvai!

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Bogužienė