Popietė „Duonos kelias“

Šiandien retas pagalvoja, kokiu sunkiu keliu ir kokia brangi mūsų protėviams buvo duona, todėl ne visi ją vertina ir šventa laiko kaip anksčiau. Todėl svarbu šių tradicijų nepamiršti, jas puoselėti ir prisiminti.  Noras sužadinti vaikų smalsumą bei paneigti supratimą, kad duona atsiranda iš parduotuvės, paskatino paminėti šv. Agotos dieną ir organizuoti popietę „Duonos kelias“. Pagrindinis šventės tikslas ir uždaviniai – ugdyti pagarbą duonai ir ją auginančiam žmogui, skatinti vaikus perimti mūsų senolių patirtį, tradicijas bei ugdyti supratimą, kad: „Duona ne vėju ateina…“.

Vasario 13 dieną priešmokyklinės grupės „Bitutės“ vaikai pakvietė tėvelius kurti duonos kelio istoriją. Šventėje prisiminėme senuosius rugio kelio papročius, minėme mįsles, deklamavome eilėraščius, vaidinome pasaką „Kaip vilkas duonos užsimanė“, žaidėme lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, šokome, dainavome ir, žinoma, vaišinomės duonele. Namo išsinešėme po savo Duonutę.

Manau, kad po šventinės popietės vaikai ne tik prisimins duonos ilgą ir sunkų kelią, bet ir pagarbiau elgsis su duonele. Ir tikiu, kad vaikų širdelėse pasisėjo dar vienas gerumo grūdas…

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Snieguolė Bogužienė