Velykinė šventė „Velykų bobute, duok man margutį“

margutis_kiausinis_velykos

Prisikėlimo šventė tarytum palietė visus gėrio spinduliais. Gaivūs pavasario vėjai įkvėpė, pakylėjo kiekvieno iš mūsų širdis. Į darželį rinkomės su džiaugsmo šypsenom veiduos.

Pavasariškai papuošta muzikos salė sukvietė visų grupių vaikučius pasidžiaugti mažosiomis velykėlėmis, paridenti margučius. Vaikus maloniai pasitiko Velykė ( auklėtoja metodininkė Danutė Kriaučiūnienė). Ji supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis. Velykė atvyko ne viena – ją atlydėjo gaidys ( auklėtojos padėjėja Sandra Tiškutė), višta (auklėtoja Roberta Tamašauskaitė) ir tinginėlis (auklėtoja Snieguolė Bogužienė).

Vaikai prisijuokė iš tinginėlio, kuris nenorėjo nieko dirbti. “Viščiukų“ grupės auklėtoja Laima Borusienė visiems papasakojo, ką reiškia margučių spalvos. Vaikai kartu su Velyke ir kitais personažais deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, žaidė muzikinius žaidimus. Visus lydėjo džiugi pavasariška nuotaika. Šventės pabaigoje Velykė visoms grupėms padovanojo po krepšelį įvairiaspalvių margučių, kuriuos vaikai ridens grupėse ar lauko aikštelėse.

Šventė baigėsi. Tačiau ji atnešė gaivią tikėjimo galią, kuri apsigyveno mūsų širdyse. Norisi palinkėti, kad kartu su atbundančia gamta visų mūsų sielose skleistųsi gerumo gėlės. O baltas angelas – Dangaus pasiuntinys – saugotų, globotų ir neapleistų kiekvieno iš mūsų namus.

IMG_9563 IMG_9578
IMG_9635 IMG_9683
IMG_9679 IMG_9649

Daugiau nuotraukų fotoalbume

Spektaklio „ Prieš Kalėdas“ premjera darželyje

masks

„Boružėlių“ grupė yra pasirinkusi meninio ugdymo pakraipą. Tik įėjus į grupę, pasitinka jauki, spalvinga ir estetiška aplinka. Visuose grupės kampeliuose puikuojasi įvairiausi vaikų rankų darbeliai.

Vadovaujami auklėtojos Snieguolės Bogužienės, vaikučiai rengia grupėje temines savo darbelių parodėles. Mažieji boružiukai mėgsta ne tik piešti, lipdyti, aplikuoti, bet ir vaidinti. Minint teatro dieną, jie visus nustebino, pakviesdami pažiūrėti Anelės Kairaitienės vieno veiksmo pjesę „Prieš Kalėdas“.

Atvykus į muzikos salę, pasitiko spalvingos dekoracijos. Spektaklio metu visus džiugino nuoširdus mažųjų artistų vaidinimas. Daug darbo įdėta ir ruošiant veikėjams sceninius rūbelius. Pasibaigus spektakliui, žiūrovai negailėjo gausių plojimų. Direktorė Adėlė Repšienė padėkojo auklėtojai Snieguolei ir jos ugdytiniams už nuoširdų pasirodymą ir apdovanojo juos saldumynais.

IMG_6431 IMG_9410
IMG_9427 IMG_9440
IMG_9442 IMG_9443

 

Daugiau nuotraukų fotoalbume

Gerosios patirties sklaida

music

Mūsų įstaigoje svečiavosi rajono ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogai (muzikos mokytojai), vadovaujami švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Lukauskaitės.

Svečius sutikome naujai pertvarkytoje ir papuoštoje muzikos salėje. Atvykę pedagogai susipažino su gausia muzikinių metodinių priemonių parodėle, kuria suruošė mūsų įstaigos muzikos mokytoja Jūratė Petrošienė.

Taip pat visi stebėjo atvirą muzikos valandėlę, vedamą Jūratės Petrošienės su priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniais. Muzikos mokytojai nuoširdžiai talkino priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Jankauskienė.

Per veiklos aptarimą kolegos iš rajono padėkojo mūsų įstaigos pedagogams už tokį šiltą priėmimą. O daugiausia pagyrimų sulaukė muzikos mokytoja Jūrate Petrošiene: ir už malonų, nuoširdų bendravimą su vaikais, ir už kūrybiškumą, idėjiškumą. Atvykęs gandras (auklėtojos padėjėja Sandra Tiškutė) visus apdovanojo savo portretais ir palinkėjo giedrios pavasariškos nuotaikos.

IMG_9354 IMG_9372
IMG_9375 IMG_9378
IMG_9382 IMG_9397
IMG_9400 IMG_9407

Skrybėlių ir kepurių paradas

cowboy_hardhat_grp

Jau nuo pat ankstyvo ryto visame darželyje girdėjosi šurmulys  – vyko aktyvus ruošimasis skrybėlių ir kepurių paradui.

Dalyvauti šiame renginyje panoro visų grupių atstovai. Į muzikos salę prigužėjo daugybė žmonių. Rinkosi ne tik dalyviai, bet ir jų draugai, tėveliai, pedagogai. Renginio vedančiosios pedagogės Asta Jankauskienė ir Violeta Pukinskytė pasveikino visus susirinkusius ir pristatė autoritetingą žiuri komisiją : direktorę Adėlę Repšienę, pavaduotoją ugdymui Valeriją Ubartienę, logopedę Laimutę Jašinskienę, meninio ugdymo pedagogus Jūratę Petrošienę ir Vladą Danauską.

Mažieji modeliai keliavo podiumu ir po vieną, ir grupelėmis. Kiekvienas stengėsi pasirodyti kuo išradingiau ir įspūdingiau. Dalyviai žiūrovus sudomino ne tik savo puošniomis skrybėlaitėmis, apranga, bet ir elegantiškais judesiais. Komisijai tikrai teko nelengvas darbas. Modelių susirinko net 49. Iš jų reikėjo išrinkti, kurios skrybėlės gražiausios, įdomiausios, originaliausios, spalvingiausios ir stilingiausios. Žiūrovai taip pat rinko labiausiai patikusią skrybėlaitę.

Pagaliau įvyko apdovanojimai. Visi modeliai buvo įvertinti ir gavo bent po vieną prizą. Iš salės visi iškeliavo laimingi ir džiugiai nusiteikę. Toks renginys mūsų įstaigoje vyko pirmą kartą, tačiau buvo šiltai visų sutiktas ir, manoma, kad tai gali tapti įstaigos tradicija.

IMG_8944 IMG_8949
IMG_8950 IMG_8996
IMG_9007 IMG_9055
IMG_9152 IMG_9165
IMG_9247 IMG_9305

Daugiau nuotraukų – fotoalbume

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Tau, gimtine, skamba dainos“

IMG_8850

Į muzikos salę susirinko visų darželio grupių vaikučiai, darbuotojai. Renginį vedančios pedagogės Asta Jankauskienė ir Valerija Ubartienė pakvietė visus dalyvius šventę pradėti iškilminga „Tautiška giesme“.

Priešmokyklinių „Pelėdžiukų“ ir „Sveikuoliukų“ grupių vaikai dainavo savo palinkėjimus Lietuvai. Jie pakvietė visus šventės dalyvius pašokti liaudies šokį „Pučia vėjas“. „Nykštukai“ ne tik dainavo apie žaliuosius miškelius, bet ir skyrė savo gražiausius žodžius gimtinei. „Viščiukų“ grupės vaikučiai išmoko dainelę apie didelę šeimyną, kuri vadinasi Lietuvos šeima. Šaunūs „Boružėlių“ mišrios grupės vaikai ir deklamavo eiles, ir skambiai užtraukė dainelę „Lietuvėle , tu graži“. Patys mažiausieji šventės dalyviai „Kačiukai“ pašoko nuotaikingą liaudies šokį „Ausim, sesutės, abrūsus“.

Šventėje ne tik skambėjo eilės, dainelės ir šokiai. Vaikai iš dėlionių dėliojo Gedimino pilį, patys rašė žodį „Lietuva“. Taip pat atsakinėjo į vedančiųjų klausimus apie Lietuvą. Šventės pabaigoje visi nuotaikingai dainavo apie žemę Lietuvos, kurioje ąžuolai žaliuos.

Įstaigos direktorė Adėlė Repšienė pasidžiaugė, kad vaikai taip nuoširdžiai šoko, dainavo, deklamavo eiles, skirtas Lietuvai. Padėkojo pedagogams, kurie kūrė šventinį scenarijų, ruošė vaikus. Šventė buvo pakili ir nuotaikinga. Visi išsiskirstė į grupes, tačiau salėje dar ilgai vyravo džiugi šventinė nuotaika.

IMG_8790 IMG_8802
IMG_8820 IMG_8822
IMG_8826 IMG_8837
IMG_8862 IMG_8873

Malonios akimirkos Ventos miesto bibliotekoje

IMG_8745

Mūsų darželio ugdytiniai – dažni Ventos miesto bibliotekos lankytojai. Šį kartą skubėjome apžiūrėti parodą, skirtą „Mūzų malūno“ 15-kos metų sukakčiai. Paroda išties nuostabi. Pirmiausia į biblioteką susiruošė „Boružėlių“ grupės vaikučiai su savo auklėtojomis Snieguole Bogužiene ir Roberta Tamašauskaite. Bibliotekoje, kaip visada, pasitiko nuoširdžios darbuotojos Roma Miltinienė ir Daiva Balčiūnaitė.

Mažieji lankytojai apžiūrėjo parodą „Kepaliuko istorija“, skirtą duonai. O labiausiai visus sudomino H. K. Anderseno pasakos „Mergaitė, atsistojusi ant duonos“, sekimas. Daiva Balčiūnaitė tikrai sugeba sudominti vaikučius.

Priešmokyklinių „Pelėdžiukų“ ir „Sveikuoliukų“ grupių ugdytiniai su pedagogėmis Asta Jankauskiene, Violeta Pukinskyte ir Valerija Ubartiene buvo maloniai nustebinti jų laukiančių staigmenų ir siurprizų. Vaikus pasitiko ne tik bibliotekos darbuotojos, bet ir tautodailininkė Vanda Jokubauskienė. Ji ne tik aprodė rankdarbių parodėlę, bet ir pamokė vaikus, kaip iš vilnos nusivelti kokį nors papuošalą. Vaikams buvo labai įdomu. Jie su entuziazmu vilgė vilną vandeniu ir ją vėlė. O paskui net patys sugalvojo savo darbeliams pavadinimus.

Apžiūrint parodą, skirtą „Mūzų malūno“ jubiliejinei sukakčiai, vaikams labiausiai patiko paveikslas, kuriame nupieštas mūsų darželis. O šio paveikslo autorius mūsų įstaigos meninio ugdymo pedagogas Vladas Danauskas.

IMG_8661 IMG_8664
IMG_8674 IMG_8675
IMG_8681 IMG_8703
IMG_8718 IMG_8736

Žiemos sportinė pramoga su meškučiu Lepeškučiu ir jo draugais

Įsibėgėjusi žiema, pukšėdama, dosniai žerdama sniegą, tarsi nuo kalniuko jau persirito į antrą pusę, atnešdama žiemos džiaugsmus ir pramogas. Baltoji viešnia ir pripustytas kiemas neišgąsdino „Boružėlių“ ir „Nykštukų“ grupių vaikučių. Jie nekantraudami laukė sportinės pramogos, kada galės parungtyniauti, save parodyti ir į kitus pažiūrėti.

Auklėtojos Snieguolė Bogužienė ir Danutė Kriaučiūnienė iš anksto paruošė aikštelę pramogai: nuvalė sniegą, supylė kalnelius, papuošė spalvotomis vėliavėlėmis. Pakiliai nusiteikę abiejų grupių ugdytiniai atkeliavo į sporto aikštyną, kur juos pasitiko meškutis Lepeškutis (auklėtoja Snieguolė Bogužienė) ir jo draugas Tigriukas (auklėtoja Danutė Kriaučiūnienė). Kad vaikučiai ir Tigriukas nesušaltų, meškutis Lepeškutis pakvietė visus pasimankštinti ir parungtyniauti. Įvairios estafetės ir žaidimai keitė vienas kitą, tad vaikai nestokojo teigiamų emocijų, O nugalėjo… Gera nuotaika ir draugystė.

Meškutis Lepeškutis mažuosius draugus apdovanojo prizais, padėkos raštais ir palinkėjo būti sveikiems. O Tigriukas pakvietė visus pramogos dalyvius į „Nykštukų“ grupę pasivaišinti gardžia arbatėle.

Vaikai visada nenurimstantys, kupini energijos, nuolat siekiantys pasinerti į pažinimo paslaptis. Todėl mūsų įstaigos pedagogai sveikos gyvensenos pagrindus stengiasi formuoti jau nuo mažens. Siekiama, kad tai nebūtų vien tik pramoga, bet ir taptų gyvenimo norma.

IMG_8445 IMG_8459
IMG_8466 IMG_8472
IMG_8493 IMG_8513
IMG_8506 IMG_8618

Akcija „Padėkime iškęsti baltąjį badą“

Skundžiasi paukštelis:
„Kur sustoju – šaltas sniegas
Ant plikų šakelių.
Nerandu grūdelio menko
Ant snieguoto kelio…“

Kaip mes galime padėti paukšteliams žiemą? Gal padarykime jiems lesyklėlę? Juk tai labai paprasta. Iš pieno, kefyro ar sulčių indelių galima pagaminti lesyklėles. Iškerpame šonus, į dugną įdedame akmenėlį (kad vėjas neblaškytų), pribarstome trupinėlių, grūdelių ir pakabiname ant medžio šakos.
Svarbiausia, nepamiršti patikrinti, ar lesyklėlė ne tuščia !
„Boružėlių“ grupės vaikučiai kartu su savo auklėtoja Snieguole Bogužiene kasdieną rūpinosi paukšteliais, nešdami maisto likučius į lesyklėles.

IMG_8322 IMG_8324
IMG_8327 IMG_8378

Priešmokyklinių „Sveikuoliukų“, „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai ir jų pedagogės Asta Jankauskienė, Violeta Pukinskytė ryžosi padėti miško žvėreliams. Pasitarę su vaikų tėveliais, suruošė lauknešėlius ir išvyko į Ventos regioninio parko pušyną.

Išvykos metu mažieji pagalbininkai tyrinėjo sniege paliktus gyvūnų pėdsakus. Į darželį vaikai grįžo pavargę, bet su džiugia nuotaika. Jie didžiavosi, kad padės miško gyventojams iškęsti baltąjį badą.

P1150098 P1150103
P1150099 P1150085

„Boružėlių“ grupėje buvo suruošta vaikų darbelių parodėlė „Apšerkšniję mūsų žiemos“.

IMG_8360 IMG_8368
IMG_8370 IMG_8372
IMG_8374  

Pasibaigus akcijai, vaikai susirinko į salę. Direktorės pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė jiems padėkojo už aktyvų dalyvavimą ir įteikė padėkos raštus.

P1200170 P1200157

Įstaigos ugdytinių ekskursija į Ventos miesto bažnyčią

Ventos_baznycia.2009-05-05

Ventos miesto kunigas Kęstutis Zybartas pakvietė mūsų įstaigos vaikučius apsilankyti bažnyčioje ir pasidžiaugti gražiai papuošta prakartėle.

„Sveikuoliukų“, “Pelėdžiukų“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytinius lydėjo pedagogai Asta Jankauskienė, Violeta Pukinskytė, Vladas Danauskas, įstaigos direktorė Adėlė Repšienė. Daugelis vaikų bažnyčioje lankėsi pirmą kartą, todėl jiems buvo įdomi jau pati aplinka. Kunigas maloniai pasakojo apie prakartėlę ir jos reikšmę katalikams.

Vaikai yra žingeidūs, todėl jiems kilo įvairių klausimų. Gerasis mūsų parapijos kunigas į visus juos atsakinėjo kantriai ir nuoširdžiai. Vaikai aktyviai vienas per kitą deklamavo žinomus eilėraštukus, prisiminė Kalėdinę šventę. Kiekvieną vaiką pakalbinęs ir su juo susipažinęs, kunigas jiems atminimui padovanojo po paveikslėlį.

Grįžę į darželį, vaikai dar ilgai dalijosi patirtais įspūdžiais.

IMG_8329 IMG_8333
IMG_8337 IMG_8342
IMG_8353  

Kalėdinių švenčių stebuklai

Šventų Kalėdų laukė visi. O labiausiai mūsų darželio mažieji gyventojai. Šventiškai papuoštos grupės, įėjimai, galerija, muzikos salė tarytum alsavo Kalėdine dvasia… Ir, pagaliau, ilgai lauktos šventės atkeliavo.

Muzikos salėje šventiškai puošni eglutė tarsi kvietė visus vaikučius džiaugtis, linksmintis kartu su draugais ir tėveliais. Kiekvienos grupės šventinė programėlė išsiskyrė individualumu, scenarijaus įvairumu. Tačiau visų grupių šventėse triumfavo puošnūs, spalvingi vaikučių karnavaliniai rūbeliai ir, aišku, pakili ir džiugi nuotaika.

Visų grupių vaikučius aplankė Kalėdų Senelis. Jis šoko, dainavo ir žaidė su mažaisiais ir jų tėveliais. Kalėdų Senelis atvyko su didžiuliu dovanų maišu. Dovanų užteko visiems. Seneliui dalinti dovanas padėjo jo nuolatiniai pagalbininkai: Kiškis, Lapė, Kiškienė.

boruzeliau kaciukai
nykstukai peledziukai
Saules zuikuciai sveikuoliukaj
visciukai