Rugsėjo 1-oji mūsų darželyje

Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros. Jis pradeda rudenį – dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais saulėtų rytų voratinkliais pasidabinusį. Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja mums gražią ir prasmingą šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią…

Ir šį saulėtą rugsėjo pirmosios rytą vaikučiai, nešini rudeninėmis gėlytėmis, rinkosi į mūsų darželio grupes. Susipažinę su auklėtojomis ir draugais, atkeliavo į muzikos salę. Šventę vedančios, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Jankauskienė ir pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė, pasveikino visus susirinkusius su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena. Ir pakvietė pasilinksminti ratelyje „Graži mūsų šeimynėlė“.

IMG_1611 IMG_1616
IMG_1627 IMG_1614

Darželio direktorė Adėlė Repšienė pasidžiaugė, kad visi su džiugia nuotaika sugrįžo po vasaros atostogų. Ir palinkėjo darbingų ir kūrybiškų mokslo metų. Vaikučiai kartu su auklėtojomis toliau linksminosi žaisdami nuotaikingus muzikinius ratelius : „Kas sode, kas sode“, „Žilvitis“, „Čeverykai“, „Dešine tu patrepsėk“, „Šeimininkė ir meistrelis“, „Du gaideliai“.

IMG_1605 IMG_1591
IMG_1600 IMG_1628
IMG_1631 IMG_1633

Meninio ugdymo pedagogas Vladas Danauskas pakvietė visus vaikus keliauti į darželio kiemą. Ten jie su spalvotomis kreidelėmis piešė apie savo slaptas vaikiškas svajones. Sporto takeliai pasipuošė įvairiaspalviais vaikų piešinėliais. Šventė nesibaigė ir sugrįžus į grupes. Auklėtojos vaikams buvo paruošusios daugybę siurprizų. Norisi tikėti, kad geltonas rugsėjo takelis, atvedęs vaikučius į darželį, bus šviesus, lygus ir linksmas.

IMG_1641 IMG_1645
IMG_1647 IMG_1656
IMG_1663  

Su Rugsėjo pirmąja !

kardelis 
Jau beržai ir kaštonai liepsnoja,
Neša vasarą gervės ant sparnų vis tolyn.
Paklausykite: Kažkas skambina, šaukia,-
Tai - Rugsėjo pirmoji.
Ji, visus pasikvietusi, veda
Stebuklingon vaikystės šalin...
 
 
Mieli vaikučiai, tėveliai, pedagogai!
Sveikiname visus su Rugsėjo pirmąja - Mokslo ir žinių dieną. 
Linkime visiems sveikatos, kantrybės, puikių pasiekimų.
 
Rugsėjo 1-osios šventinė programa:
10:00 - koncertinė programėlė "Sveikas, darželi" muzikos salėje.
11:00 - vaikų piešinių ant asfalto konkursas "Mano darželis". Šventė tęsis grupėse - susipažinimas su grupių
darbuotojomis, naujais draugais, grupių aplinka, žaidimai ir dainelės.
 
Įstaigos administracija

Atsisveikinimo su darželiu šventė

IMG_1094

Kaip ir paukščiams, mes jums palinkėsim

Šiandien tako šviesaus per erdves.

Te šie žodžiai į gėrį ir šviesą

Kuo tiesiausiai visus jus nuves.

Ir te pasakų mėlynos pilys,

Jūsų vaikiškas juokas skambus

Tartum kraitis į ilgą kelionę

Jus lydės ir jums kelrodžiu bus.

Priešmokyklinių grupių vaikučiai, nors ir šventiškai pasipuošę, atrodė kiek liūdnoki. Šiandien jie atsisveikina su darželiu… Pasiskirstę grupelėmis, jie apsilankė direktorės, pavaduotojos, slaugytojos ir logopedės kabinetuose. Visiems dėkojo už rūpestį, šilumą ir tarė atsisveikinimo žodžius.

IMG_1040 IMG_1044

Po pietų į išpuoštą muzikos salę rinkosi ugdytinių tėveliai ir kiti artimieji. Atsisveikinti su draugais atvyko vyresniųjų grupių vaikai su auklėtoja Laima Borusiene. Jie palinkėjo savo draugams sėkmės mokykloje ir įteikė jiems suvenyrus.

IMG_1050 IMG_1056

Priešmokyklinukai paskutinį kartą darželyje šoko, dainavo, vaidino. Šis jų koncertas buvo be galo nuoširdus. Tėveliai susižavėję stebėjo, kiek daug jų vaikučiai išmoko darželyje. Jie ne tik patys linksminosi, bet pakvietė į ratelį ir savo tėvelius.

Darželio direktorė Adėlė Repšienė palinkėjo visiems išeinantiems vaikučiams sėkmingai mokytis mokykloje. Padėkojo už šį paskutinį šaunų koncertą.

Priešmokyklinių grupių pedagogės Asta Jankauskienė ir Violeta Pukinskytė įteikė savo ugdytiniams diplomus ir atminimo dovanėles.

Šventės pabaigoje tėvelių vardu pedagogėms už jų nuoširdų triūsą padėkos žodį tarė Regina Žemrietienė.

Sugrįžus į grupes, vaikučių laukė paskutinė šventinė vakarienė. Išeinantys iš darželio, dar norėjo paskutinį kartą pasidžiaugti su grupės žaisliukais, tarpusavyje pabendrauti, prisiglausti prie mylimos auklėtojos peties. Pačios auklėtojos taip pat graudžiai šypsojosi: sunku atsisveikinti su vaikais, nes per tuos metus kasdieną su jais artimai bendrauji ir nejučiom pamilsti.

Kiekvieną pavasarį, kai tik atgimsta gamta, pasipuošia įvairiaspalviais žiedais, mūsų darželio priešmokyklinukai, kaip tie paukšteliai, išskleidžia savo sparnelius ir išskrenda. Ir taip jau 29- erius metus. Darželio direktorė Adėlė Repšienė pati išlydėjo kiekvienos laidos vaikučius. Visuomet jiems linkėjo sėkmingo skrydžio…

IMG_1075 IMG_1248
IMG_1123 IMG_1134
IMG_1138 IMG_1159
IMG_1166 IMG_1216
IMG_1232 IMG_1249

Išvyka į Ventos gimnaziją

Priešmokyklinių „Pelėdžiukų“ ir „Sveikuoliukų“ grupių ugdytiniai, vadovaujami priešmokyklinio ugdymo pedagogių Astos Jankauskienės ir Violetos Pukinskytės, apsilankė Ventos gimnazijoje. Ten visus maloniai pasitiko bibliotekos vadovė S. Šimkienė. Ji aprodė modernizuotas bibliotekos patalpas ir leido mažiesiems lankytojams apžiūrėti vaikiškas knygeles, kurių čia tikrai didelė įvairovė. Vaikučiai entuziastingai vartė, skaitė spalvingas knygeles.

Susipažinę su biblioteka, priešmokyklinukai keliavo į aktų salę. Dramos studijos „Raganiukė“ vadovė Jūratė Mikelskienė trumpai apibūdino, ką nuveikė šiais mokslo metais su savo ugdytiniais. Ir pakvietė susikaupus pastebėti spektaklį „Bulvinė pasaka“. Spektaklio veiksmas buvo dinamiškas ir emocionalus. Jaunieji artistai visus sužavėjo nuoširdžia ir gana profesionalia vaidyba. Taip pat buvo labai malonu matyti tokius spalvingus sceninius rūbus, dekoracijas. Darželiečiai artistams tikrai nepagailėjo džiugių plojimų.

Darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė padėkojo artistams, o labiausiai studijos vadovei Jūratei už tai, kad nepamiršo mūsų vaikučių ir suruošė jiems tokį puikų vaidinimą. Į darželį visi grįžome su pakilia nuotaika ir širdžiai mielais įspūdžiais.

IMG_0871 IMG_0864
IMG_0924 IMG_0908

Daugiau nuotraukų rasite svetainės fotoalbume.

Kvietimas į šventę !!!

goodbye farewell

EISIM JAU – KAIP NIEKAD ŠYPSOS SAULĖ

IR KAIP NIEKAD DARŽELIS JAUKUS.

LIKIT SVEIKOS, GRAŽIOS MANO LĖLĖS,

LIKITE SVEIKI, BRANGIEJI MEŠKINAI.

EISIM JAU, MIELUS ŽAISLUS PALIKĘ,

SMĖLIO PILIS NEBAIGTAS STATYT.

PASAKĖLĖ ATVERSTOJ KNYGUTĖJ

LIEKA NEBAIGTA SKAITYT…

MIELI TĖVELIAI !
KVIEČIAME Į ATSISVEIKINIMO SU DARŽELIU ŠVENTĘ, KURI ĮVYKS
Š. M. GEGUŽĖS 31 DIENĄ 14.00 VALANDĄ

Buvusių „Nykštukų“ grupės auklėtinių susitikimas

IMG_0581

LYG TIE PAUKŠČIAI Į MĖLYNĄ GELMĘ

KAIP KAD SKRENDA, IŠSKLEIDĘ SPARNUS,

TAIP VAIKAI SAVO KELIĄ SURANDA

PER DARŽELY PRALEISTUS METUS

Malonią ir šiltą gegužės popietę į mūsų darželį rinkosi pakiliai nusiteikę penkiolikmečiai ir jų tėveliai. Visi skubėjo į „Nykštukų“ grupę. Ten juos šiltai pasitiko auklėtojos Reda Petkevičienė, Danutė Kriaučiūnienė ir jų padėjėja Veronika Šukienė. Laiptinėje išpieštos kreida gėlytės, grupėje prikabinėti įvairiaspalviai balionai… Taip ruošėsi savo susitikimui buvę „Nykštukų “grupės ugdytiniai. Atrodo, dar taip neseniai visi kartu žaidė, klausėsi auklėtojų sekamų pasakėlių, statė smėlio pilis. O prabėgo, prašuoliavo net aštuoneri metai. Per tą laiką ,buvę maži nykštukai ,spėjo suaugti ir subręsti.

Šventiškai papuoštoje grupėje tėveliai sklaidė foto albumus, skaitė savo vaikų kalbos perliukus, aptarinėjo vaikų piešinėlius. Laimingos auklėtojos sukvietė buvusius savo vaikučius į pamokėlę. Paaugliai su džiaugsmu ir kruopščiai atlikinėjo įvairias užduotis. Muzikos pamokėlė vyko salėje. Ten vaikai šoko kartu su savo tėveliais.

Auklėtoja Danutė pakvietė visus pakeliauti po darželį. Vaikai pasidžiaugė, kad darželis pasikeitęs, išgražėjęs. Vaikai labai džiūgavo, kai auklėtojos jiems pateikė nemažai siurprizų, net apdovanojo atminimo dovanėlėmis. Jie taip pat nustebino savo auklėtojas, surengdami koncertinę programėlę. Taip pat padėkojo už rūpestį, kad buvo jiems kaip antrosios mamytės, ir prisiminimui įteikė paveikslą su savo rankų anspaudais.

Stebėdamos visa tai, auklėtojos vos tramdė jaudulį. Jos be galo džiaugėsi, kad vaikai tokie nuoširdūs, gabūs, geranoriški ir malonūs. Susitikimo vakaras tęsėsi dar ilgai: visi šoko, dainavo, žaidė įvairius žaidimus, dalijosi vaikystės prisiminimais. Išsiskirstydami pažadėjo, kad vėl čia visi sugrįš po ketverių metų – kai jau bus abiturientai.

IMG_0457 IMG_0495
IMG_0504 IMG_0515
IMG_0530 IMG_0536
IMG_0553 IMG_0565
IMG_0572 IMG_0575
IMG_0576 IMG_0590
P5150380  

Svečiuose „Mažosios scenos“ artistai

Darželio muzikos salėje klegėjo mažųjų juokas. Mus aplankė Ventos gimnazijos dramos būrelis „Mažoji scena“. Būrelio vadovė Stefa Diegienė jau eilę metų su savo jaunaisiais artistais apsilanko mūsų įstaigoje. Mažieji darželio vaikučiai visuomet labai nuoširdžiai įsijaučia į veikėjų veiksmus. Jie labai džiaugiasi, kai sekasi teigiamiems personažams. Ir garsiai reiškia nepritarimo šūksnius tiems veikėjams, kuriuos laiko negerais. Šį kartą veiksmas vyko miške, kur žvėreliai rinko grybus. Pasibaigus vaidinimui, nuoširdūs plojimai buvo skirti visiems artistams.

Pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė visų susirinkusių vardu padėkojo vadovei Stefai Diegienei už entuziazmą, suburiant jaunuosius artistus. Taip pat už begalinį kūrybiškumą, ruošiant dekoracijas, atributus, kaukes. Ir pakvietė kitais metais vėl pas mus apsilankyti su nauja programėle. Vadovei buvo įteikta gėlė, o mažiesiems artistams – saldainiai.

IMG_0381 Daugiau nuotraukų svetainės fotoalbume

Ventos muzikos mokyklos ugdytinių koncertinis turas

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais pas mus atvyko Ventos muzikos mokyklos ugdytiniai ir jų mokytojai. Į darželio muzikos salę susirinko visų grupių vaikučiai. Jie susidomėję klausėsi vyresniųjų draugų grojimo įvairiais muzikos instrumentais.

Džiaugėsi ir darželio pedagogės, nes tarp muzikuojančių dauguma buvę mūsų darželio ugdytiniai. Jie džiugino visų mūsų širdis savo nuoširdžiu pasirodymu. Dėkojame Ventos muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei ir jos vadovaujamiems pedagogams, kad nepamiršta mūsų ir pamalonina savo nemokamais koncertais.

IMG_0261 IMG_0265
IMG_0271 IMG_0274
IMG_0278 IMG_0279
IMG_0282 IMG_0283
IMG_0292 IMG_0295
IMG_0314 IMG_0317
IMG_0318 IMG_0320

Akimirkos iš Mamos dienai skirtų renginių

Visos darželio grupės šventiškai pasipuošė. Kur pažvelgsi, visur maloniai džiugina įvairiaspalvės gėlės. Vaikučiai pripiešė daugybę spalvingiausių piešinėlių. Kiekvienas norėjo parodyti, kad savo mamytę myli labiausiai iš visų.

IMG_0210 IMG_0226
IMG_0260 IMG_0230

Dailės studijos būrelio „Vaivorykštė“ vaikai taip pat priruošė daug piešinėlių, skirtų savo mamytėms.

IMG_0241 IMG_0234

Galerija pasipuošė pačių vaikų padarytais darbeliais. Aktyviausi buvo „Boružėlių“ grupės ugdytiniai.

IMG_9804 IMG_9811

Dvi dienas pasipuošusios mamytės rinkosi į muzikos salę. Vaikai nekantriai laukė šių šventinių programėlių. Jie ne tik repetavo savo brangiausioms mamytėms skirtas daineles, šokius, eilėraštukus, bet ir pačių rankomis ruošė dovanėles.

IMG_9827 IMG_9836
IMG_9887 IMG_9849

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, vadovaujami pedagogių Astos Jankauskienės, Jūratės Petrošienės ir Rimos Juškuvienės, koncertavo Ventos kultūros namuose Motinos dienai skirtame renginyje.

P4301725 P4301730

Daugiau nuotraukų rasite svetainės fotoalbume.

Metodinė diena „spalvų įtaka vaiko saviraiškai“

cms_20090326191837-story-writeLTE

Mūsų įstaigoje svečiavosi rajono ikimokyklinių grupių pedagogės kartu su savo kuratore, švietimo skyriaus vyr. specialiste Nijole Lukauskaite.

Pirmiausia viešnios apžiūrėjo muzikos salėje suruoštą metodinių priemonių parodėlę, kurioje atsispindėjo meninės veiklos įtaka vaikų saviraiškos formavimui. Pedagogė Snieguolė Bogužienė, siekdama savo gerosios patirties sklaidos, paruošė ir išdalino visiems atvykusiems svečiams lankstinukus: „Spalvos vaiko piešiniuose“,“Leiskime vaikui būti gabiu“, Piešinėlis- testas „Kaip jūsų vaikas piešia medį“, „Spalvinimo knygelės: taip ar ne?“, „Piešimo pamokos patiems mažiausiems“, „Pažaiskime dailės teatrą“, „Spalvų pažinimo taisyklės“.

Rajono pedagogės „Boružėlių“ grupėje stebėjo atvirą veiklą, kurią vedė auklėtoja Snieguolė Bogužienė. Taip pat buvo apsilankyta visose darželio grupėse. Sugrįžus į muzikos salę, pedagogė Snieguolė Bogužienė pateikė pranešimą „Spalvų įtaka vaiko saviraiškai“. Pranešimas paremtas tiriamąja medžiaga, kuri buvo pademonstruota multimedijos pagalba.

Diskusijų metu visos atvykusios pedagogės dėkojo už suteiktą galimybę pasisemti gerosios patirties, konstruktyvų bendravimą. Daug malonių, pagiriančių žodžių buvo skirta mūsų auklėtojai Snieguolei Bogužienei. Jauna pedagogė visus sužavėjo savo nuoširdumu, švelniu, betarpišku bendravimu su grupės ugdytiniais. Pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė auklėtoją Snieguolę apibūdino kaip nenugludintą deimantą, kuris kada nors sužibės visu ryškumu.

Padėkoję įstaigos vadovams už šiltą, jaukų ir malonų priėmimą, svečiai išsiskirstė.

Savo ruožtu, norisi padėkoti visiems mūsų įstaigos pedagogams, kurie nuoširdžiai prisidėjo, ruošiantis šiai metodinei dienai.

IMG_9730 IMG_9736
IMG_9739 IMG_9746
IMG_9753 IMG_9764
IMG_9777 IMG_9785
IMG_9787 IMG_9789
IMG_9793 IMG_9794