Tėvelių dėmesiui !

ruduo

Kviečiame visus dalyvauti rudens gėrybių parodėlėje, kuri veiks nuo spalio 11 iki 15 dienos.

Spalio 14 dieną, 10 valandą muzikos salėje organizuojama Rudenėlio šventė, kurios metu aktyviausių parodėlės dalyvių laukia apdovanojimai.

Mokytojų dienos šventė

IMG_1729

Ventos lopšelio – darželio „Berželis“ pedagogai profesinės šventės paminėti susirinko į rudeniškai puošnią salę.

Auklėtojų pasveikinti atskubėjo buvusių ir dabartinių auklėtinių grupė, vadovaujama auklėtojos S. Bogužienės. Skambėjo Ventos gimnazijos gimnazisčių M. Bogužaitės, M. Triaušytės, G. Poškaitės, L. Baranauskaitės padėkos žodžiai, deklamuojamos eilės, dėkingumo žodelius tarė ir mažieji ugdytiniai.

Rajono vicemeras R. Bitinas atvyko pasveikinti pedagogų Mokytojo dienos proga, įteikti rajono savivaldybės padėkos raštus auklėtojoms A. Gartvikienei ir A. Jankauskienei. Jos pažymi 25 – ių pedagoginio darbo metų sukaktį. Įstaigos direktorė A. Repšienė dėkojo pedagogams už jų prasmingą, pasiaukojamą darbą ir padėkos raštais apdovanojo auklėtojas R. Račienę, R. Petkevičienę, L. Borusienę, logopedę L. Jašinskienę.

Visus džiugino priešmokyklinių grupių ugdytinių daina, skirta auklėtojoms; meninio ugdymo pedagogo V. Danausko surengta vaikų darbelių parodėlė „Mano auklėtoja“.

Šventinis šurmulys dar ilgai sklandė įstaigoje, šilta atmosfera apgobė visą kolektyvą.

Įstaigos tarybos pirmininkė Danutė Kriaučiūnienė

IMG_1720 IMG_1678
IMG_1697 IMG_1711
IMG_1715 IMG_1748

Sveikinimas

gele_re

Barsto auksą ruduo, artėja Mokytojų diena. Rudens žiedų ryškume ir geltonų lapų ilgesy gyvena Jūsų meilė vaikams, mielos auklėtojos, nes tik nuo Jūsų priklauso, kokia bus vaiko širdis – švelni gėlelė ar nudiržusi žievė. Jūs einate į vaikystės pasaulį karšta širdimi, kuri gyvena, pulsuoja vaikų gyvenimu. Te nepavargsta Jūsų širdys ir rankos, dalinkite saulę, tokią didelę ir šviesią, kiekvienam po lygiai į mažą delniuką. Su švente, mielosios.

Įstaigos taryba

Su artėjančia tarptautine mokytojų diena !

flower-bouquet-00134

Laukuos artojai sėja brandų grūdą,

Kad geras derlius džiugintų visus.

Ir tu, o Mokytojau, tokio būdo –

Į tą laukų artoją panašus.

Jaunon širdin tu sėji protą, gėrį,

Ją nuo audrų ir saugai, ir gini.

Priimki šiandien rudeninę gėlę

Ir ačiū, kad dėl mūsų gyveni…

MIELI PEDAGOGAI,

Auksinis ruduo atnešė Jūsų garbingą profesinę šventę – Tarptautinę Mokytojų dieną. Dėkojame už Jūsų širdies gerumą, gebėjimą kasdien atrasti kažką nepaprasta ir įdomaus ir tuo nepaprastumu sudominti vaikus. Linkime Jums stiprybės, kantrybės, profesinio pasididžiavimo ir gražių siekių. Ir toliau skleiskite šilumą, gėrį, jaukumą, neškite išminties žiburį savo kely.

Įstaigos administracija

Rugsėjo 1-oji mūsų darželyje

Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros. Jis pradeda rudenį – dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais saulėtų rytų voratinkliais pasidabinusį. Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja mums gražią ir prasmingą šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią…

Ir šį saulėtą rugsėjo pirmosios rytą vaikučiai, nešini rudeninėmis gėlytėmis, rinkosi į mūsų darželio grupes. Susipažinę su auklėtojomis ir draugais, atkeliavo į muzikos salę. Šventę vedančios, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Jankauskienė ir pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė, pasveikino visus susirinkusius su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena. Ir pakvietė pasilinksminti ratelyje „Graži mūsų šeimynėlė“.

IMG_1611 IMG_1616
IMG_1627 IMG_1614

Darželio direktorė Adėlė Repšienė pasidžiaugė, kad visi su džiugia nuotaika sugrįžo po vasaros atostogų. Ir palinkėjo darbingų ir kūrybiškų mokslo metų. Vaikučiai kartu su auklėtojomis toliau linksminosi žaisdami nuotaikingus muzikinius ratelius : „Kas sode, kas sode“, „Žilvitis“, „Čeverykai“, „Dešine tu patrepsėk“, „Šeimininkė ir meistrelis“, „Du gaideliai“.

IMG_1605 IMG_1591
IMG_1600 IMG_1628
IMG_1631 IMG_1633

Meninio ugdymo pedagogas Vladas Danauskas pakvietė visus vaikus keliauti į darželio kiemą. Ten jie su spalvotomis kreidelėmis piešė apie savo slaptas vaikiškas svajones. Sporto takeliai pasipuošė įvairiaspalviais vaikų piešinėliais. Šventė nesibaigė ir sugrįžus į grupes. Auklėtojos vaikams buvo paruošusios daugybę siurprizų. Norisi tikėti, kad geltonas rugsėjo takelis, atvedęs vaikučius į darželį, bus šviesus, lygus ir linksmas.

IMG_1641 IMG_1645
IMG_1647 IMG_1656
IMG_1663  

Su Rugsėjo pirmąja !

kardelis 
Jau beržai ir kaštonai liepsnoja,
Neša vasarą gervės ant sparnų vis tolyn.
Paklausykite: Kažkas skambina, šaukia,-
Tai - Rugsėjo pirmoji.
Ji, visus pasikvietusi, veda
Stebuklingon vaikystės šalin...
 
 
Mieli vaikučiai, tėveliai, pedagogai!
Sveikiname visus su Rugsėjo pirmąja - Mokslo ir žinių dieną. 
Linkime visiems sveikatos, kantrybės, puikių pasiekimų.
 
Rugsėjo 1-osios šventinė programa:
10:00 - koncertinė programėlė "Sveikas, darželi" muzikos salėje.
11:00 - vaikų piešinių ant asfalto konkursas "Mano darželis". Šventė tęsis grupėse - susipažinimas su grupių
darbuotojomis, naujais draugais, grupių aplinka, žaidimai ir dainelės.
 
Įstaigos administracija

Atsisveikinimo su darželiu šventė

IMG_1094

Kaip ir paukščiams, mes jums palinkėsim

Šiandien tako šviesaus per erdves.

Te šie žodžiai į gėrį ir šviesą

Kuo tiesiausiai visus jus nuves.

Ir te pasakų mėlynos pilys,

Jūsų vaikiškas juokas skambus

Tartum kraitis į ilgą kelionę

Jus lydės ir jums kelrodžiu bus.

Priešmokyklinių grupių vaikučiai, nors ir šventiškai pasipuošę, atrodė kiek liūdnoki. Šiandien jie atsisveikina su darželiu… Pasiskirstę grupelėmis, jie apsilankė direktorės, pavaduotojos, slaugytojos ir logopedės kabinetuose. Visiems dėkojo už rūpestį, šilumą ir tarė atsisveikinimo žodžius.

IMG_1040 IMG_1044

Po pietų į išpuoštą muzikos salę rinkosi ugdytinių tėveliai ir kiti artimieji. Atsisveikinti su draugais atvyko vyresniųjų grupių vaikai su auklėtoja Laima Borusiene. Jie palinkėjo savo draugams sėkmės mokykloje ir įteikė jiems suvenyrus.

IMG_1050 IMG_1056

Priešmokyklinukai paskutinį kartą darželyje šoko, dainavo, vaidino. Šis jų koncertas buvo be galo nuoširdus. Tėveliai susižavėję stebėjo, kiek daug jų vaikučiai išmoko darželyje. Jie ne tik patys linksminosi, bet pakvietė į ratelį ir savo tėvelius.

Darželio direktorė Adėlė Repšienė palinkėjo visiems išeinantiems vaikučiams sėkmingai mokytis mokykloje. Padėkojo už šį paskutinį šaunų koncertą.

Priešmokyklinių grupių pedagogės Asta Jankauskienė ir Violeta Pukinskytė įteikė savo ugdytiniams diplomus ir atminimo dovanėles.

Šventės pabaigoje tėvelių vardu pedagogėms už jų nuoširdų triūsą padėkos žodį tarė Regina Žemrietienė.

Sugrįžus į grupes, vaikučių laukė paskutinė šventinė vakarienė. Išeinantys iš darželio, dar norėjo paskutinį kartą pasidžiaugti su grupės žaisliukais, tarpusavyje pabendrauti, prisiglausti prie mylimos auklėtojos peties. Pačios auklėtojos taip pat graudžiai šypsojosi: sunku atsisveikinti su vaikais, nes per tuos metus kasdieną su jais artimai bendrauji ir nejučiom pamilsti.

Kiekvieną pavasarį, kai tik atgimsta gamta, pasipuošia įvairiaspalviais žiedais, mūsų darželio priešmokyklinukai, kaip tie paukšteliai, išskleidžia savo sparnelius ir išskrenda. Ir taip jau 29- erius metus. Darželio direktorė Adėlė Repšienė pati išlydėjo kiekvienos laidos vaikučius. Visuomet jiems linkėjo sėkmingo skrydžio…

IMG_1075 IMG_1248
IMG_1123 IMG_1134
IMG_1138 IMG_1159
IMG_1166 IMG_1216
IMG_1232 IMG_1249

Išvyka į Ventos gimnaziją

Priešmokyklinių „Pelėdžiukų“ ir „Sveikuoliukų“ grupių ugdytiniai, vadovaujami priešmokyklinio ugdymo pedagogių Astos Jankauskienės ir Violetos Pukinskytės, apsilankė Ventos gimnazijoje. Ten visus maloniai pasitiko bibliotekos vadovė S. Šimkienė. Ji aprodė modernizuotas bibliotekos patalpas ir leido mažiesiems lankytojams apžiūrėti vaikiškas knygeles, kurių čia tikrai didelė įvairovė. Vaikučiai entuziastingai vartė, skaitė spalvingas knygeles.

Susipažinę su biblioteka, priešmokyklinukai keliavo į aktų salę. Dramos studijos „Raganiukė“ vadovė Jūratė Mikelskienė trumpai apibūdino, ką nuveikė šiais mokslo metais su savo ugdytiniais. Ir pakvietė susikaupus pastebėti spektaklį „Bulvinė pasaka“. Spektaklio veiksmas buvo dinamiškas ir emocionalus. Jaunieji artistai visus sužavėjo nuoširdžia ir gana profesionalia vaidyba. Taip pat buvo labai malonu matyti tokius spalvingus sceninius rūbus, dekoracijas. Darželiečiai artistams tikrai nepagailėjo džiugių plojimų.

Darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė padėkojo artistams, o labiausiai studijos vadovei Jūratei už tai, kad nepamiršo mūsų vaikučių ir suruošė jiems tokį puikų vaidinimą. Į darželį visi grįžome su pakilia nuotaika ir širdžiai mielais įspūdžiais.

IMG_0871 IMG_0864
IMG_0924 IMG_0908

Daugiau nuotraukų rasite svetainės fotoalbume.

Kvietimas į šventę !!!

goodbye farewell

EISIM JAU – KAIP NIEKAD ŠYPSOS SAULĖ

IR KAIP NIEKAD DARŽELIS JAUKUS.

LIKIT SVEIKOS, GRAŽIOS MANO LĖLĖS,

LIKITE SVEIKI, BRANGIEJI MEŠKINAI.

EISIM JAU, MIELUS ŽAISLUS PALIKĘ,

SMĖLIO PILIS NEBAIGTAS STATYT.

PASAKĖLĖ ATVERSTOJ KNYGUTĖJ

LIEKA NEBAIGTA SKAITYT…

MIELI TĖVELIAI !
KVIEČIAME Į ATSISVEIKINIMO SU DARŽELIU ŠVENTĘ, KURI ĮVYKS
Š. M. GEGUŽĖS 31 DIENĄ 14.00 VALANDĄ

Buvusių „Nykštukų“ grupės auklėtinių susitikimas

IMG_0581

LYG TIE PAUKŠČIAI Į MĖLYNĄ GELMĘ

KAIP KAD SKRENDA, IŠSKLEIDĘ SPARNUS,

TAIP VAIKAI SAVO KELIĄ SURANDA

PER DARŽELY PRALEISTUS METUS

Malonią ir šiltą gegužės popietę į mūsų darželį rinkosi pakiliai nusiteikę penkiolikmečiai ir jų tėveliai. Visi skubėjo į „Nykštukų“ grupę. Ten juos šiltai pasitiko auklėtojos Reda Petkevičienė, Danutė Kriaučiūnienė ir jų padėjėja Veronika Šukienė. Laiptinėje išpieštos kreida gėlytės, grupėje prikabinėti įvairiaspalviai balionai… Taip ruošėsi savo susitikimui buvę „Nykštukų “grupės ugdytiniai. Atrodo, dar taip neseniai visi kartu žaidė, klausėsi auklėtojų sekamų pasakėlių, statė smėlio pilis. O prabėgo, prašuoliavo net aštuoneri metai. Per tą laiką ,buvę maži nykštukai ,spėjo suaugti ir subręsti.

Šventiškai papuoštoje grupėje tėveliai sklaidė foto albumus, skaitė savo vaikų kalbos perliukus, aptarinėjo vaikų piešinėlius. Laimingos auklėtojos sukvietė buvusius savo vaikučius į pamokėlę. Paaugliai su džiaugsmu ir kruopščiai atlikinėjo įvairias užduotis. Muzikos pamokėlė vyko salėje. Ten vaikai šoko kartu su savo tėveliais.

Auklėtoja Danutė pakvietė visus pakeliauti po darželį. Vaikai pasidžiaugė, kad darželis pasikeitęs, išgražėjęs. Vaikai labai džiūgavo, kai auklėtojos jiems pateikė nemažai siurprizų, net apdovanojo atminimo dovanėlėmis. Jie taip pat nustebino savo auklėtojas, surengdami koncertinę programėlę. Taip pat padėkojo už rūpestį, kad buvo jiems kaip antrosios mamytės, ir prisiminimui įteikė paveikslą su savo rankų anspaudais.

Stebėdamos visa tai, auklėtojos vos tramdė jaudulį. Jos be galo džiaugėsi, kad vaikai tokie nuoširdūs, gabūs, geranoriški ir malonūs. Susitikimo vakaras tęsėsi dar ilgai: visi šoko, dainavo, žaidė įvairius žaidimus, dalijosi vaikystės prisiminimais. Išsiskirstydami pažadėjo, kad vėl čia visi sugrįš po ketverių metų – kai jau bus abiturientai.

IMG_0457 IMG_0495
IMG_0504 IMG_0515
IMG_0530 IMG_0536
IMG_0553 IMG_0565
IMG_0572 IMG_0575
IMG_0576 IMG_0590
P5150380