Rajono vadovų viešnagė mūsų įstaigoje

IMG_2538

Mūsų darželyje apsilankė savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir jo pavaduotojas Raimondas Bitinas. Susitikime dalyvavo ne tik gausus būrys mūsų įstaigos darbuotojų, bet ir „Šiaulių krašto“ korespondentas Vytautas Ruškys.

Įstaigos direktorė Adėlė Repšienė apžvelgė besibaigiančius 2010 metus, pateikdama faktus apie nuveiktus darbus įvairiose srityse. Ji pasidžiaugė bendromis visos bendruomenės pastangomis, kurių dėka įstaigai pavyko išgyventi be finansinių įsiskolinimų. Džiugu, kad buvo suformuotos visos 7 grupės. Visi darbuotojai liko savo darbo vietose. Atlyginimai per visus šiuos kalendorinius metus buvo išmokėti laiku. Pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė glaustai pateikė, kaip pavyko organizuoti ugdomosios veiklos procesą. Kaip prioritetą išskyrė įstaigos pedagogų aktyvų dalijimąsi savo gerąja patirtimi per įvairias žiniasklaidos priemones.

Įstaigos tarybos nariai Danutė Kriaučiūnienė, Snieguolė Bogužienė, Vladas Danauskas kreipėsi į rajono savivaldybės vadovus dėl darželiui priklausančio garažo privatizavimo. Šiuo klausimu užvirė karštos diskusijos.

Savivaldybės vadovai trumpai apibūdino švietimo padėtį rajone. Atsakinėjo į mūsų darbuotojų klausimus. Kaip bus pasielgta su darželiui priklausančiu pastatu, paliko neaišku.

Palinkėję vieni kitiems sėkmingų ateinančių metų, visi išsiskirstė. Vis dėlto, tokie bendri susiėjimai yra naudingi, nes tuomet daug ką galime vieni kitiems išsakyti. Belieka tikėtis, kad ateinantys 2011-ieji metai į mūsų darželį atneš pakankamai šilumos, meilės, gėrio bei savitarpio supratimo.

IMG_2525 IMG_2528

Pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė

Adventas – tai laukimas

Advent_wreath

Pažvelk, vaikeli,

Medžiai kaip nurimę!..

Pamynę puošnų rūbą

Sau po kojom.

Kokia rimtis,

Koks įstabus gražumas

Advento naktį

Miglomis nuklostė…

Gruodis – mėnuo, kai grožimės šerkšnu pasidabinusiais medžiais, sniego patalu užsiklojusia žemele. Tačiau gruodis pasikeitimus atneša ne tik į gamtą, bet ir į mūsų sielas. Juk tai – Advento mėnuo. Adventas – rimties, susikaupimo ir dvasinių apmąstymų metas. Tai laikas, skirtas kūnui ir sielai apvalyti. Palydėdami nueinančius metus, stengiamės suskaičiuoti savo gerus darbus. Pasikabiname Advento vainiką su keturiomis žvakutėmis, kas sekmadienį jas po vieną uždegame. Ir nekantriai laukiame Kalėdų…

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet visose darželio grupėse uždegtos Advento žvakutės, gaminami žaisliukai eglutei, rašomi laiškai Kalėdų Seneliui, puošiamos grupės ir kitos darželio patalpos.

IMG_2352 IMG_2355 IMG_2357
IMG_2361 IMG_2363 IMG_2365
IMG_2366 IMG_2369 IMG_2376
IMG_2381 IMG_2386 IMG_2388
IMG_2389 IMG_2392 IMG_2393
IMG_2394 IMG_2396  

Visuotinė įstaigos ugdytinių tėvelių sueiga

IMG_2208

Muzikos salėje susirinko nemažas būrys ugdytinių tėvelių. Jie su nekantrumu laukė savo vaikučių koncertinės programėlės. Renginio vedančioji (vyresnioji auklėtoja Reda Petkevičienė) pristatinėjo, kurios grupės vaikučiai koncertuoja.

Mažieji savo tėvelius džiugino skambiomis dainelėmis ir muzikiniais žaidimais. Toliau vyko pažintinės medžiagos apie mūsų įstaigos veiklą pristatymas. Direktorės pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Asta Jankauskienė multimedios pagalba pademonstravo skaidres ir filmuotą medžiagą apie įstaigos savitumą, prioritetus, dirbančius pedagogus ir dalyvavimą projektinėje veikloje.

Direktorė Adėlė Repšienė su tėveliais aptarė einamuosius klausimus: apie įstaigos finansavimą, grupių aprūpinimą reikiamu inventoriumi, pedagoginės veiklos organizavimą. Tėveliai geranoriškai domėjosi įvairiais buitiniais klausimais, nuoširdžiai padėkojo už surengtą koncertinę programėlę.

Išsiskirstę po grupes, dar kurį laiką visi aptarinėjo rūpimus klausimus dėl artėjančių Kalėdinių šventinių programėlių. Džiugu, kad tėveliai taip aktyviai dalyvauja įstaigos renginiuose, domisi savo vaikučių veikla darželyje. Tik abipusis supratimas ir bendradarbiavimas gali duoti teigiamų rezultatų ugdomojoje veikloje.

IMG_2209  IMG_2212 IMG_2214
IMG_2219 IMG_2230 IMG_2233
IMG_2241 IMG_2243 IMG_2250

Informacija tėveliams (Visuotinė tėvų sueiga)

2010 m. gruodžio 02 d. 16.00 val. organizuojama visuotinė tėvų sueiga. Darbotvarkė :

  1. Visų grupių ugdytinių koncertinė programėlės.
  2. Įstaigos pristatymas (direktorė Adėlė Repšienė,pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė Asta Jankauskienė).
  3. Einamieji reikalai.

Įstaigos administracija

Priešmokyklinių grupių ugdytinių tėvelių susitikimas

Lapkričio 8 dieną priešmokyklinėse grupėse vyko susitikimas su ugdytinių tėveliais. Baigiantis pirmam ketvirčiui, priešmokyklinukai tėveliams surengė programėlę. „Sveikuoliukų“ grupės vaikučiai su pedagoge (auklėtoja – metodininke) Violeta Pukinskyte džiugino tėvelius dainelėmis, šokiais, eilėraštukais rudens tema. „Pelėdžiukai“ su pedagoge (auklėtoja- metodininke) Asta Jankauskiene ne tik šoko ,dainavo, bet ir inscenizavo Justino Marcinkevičiaus poemą „Grybų karas“. Visiems buvo smagu stebėti puikiai nusiteikusius vaikus.

Po renginio salėje tėveliai rinkosi į grupes. Jiems buvo demonstruotos skaidrės ir filmuota medžiaga per Multimedia projektorių apie vaikų kasdienybę ir šventes įstaigoje. Tėveliai susipažino su šešiamečių gebėjimais, žiūrėdami skaidres ir klausydami pedagogų komentarų. Kilo nemažai diskusijų apie vaikų gebėjimus, jų norus bei pomėgius. Tėveliai turėjo galimybę aptarti iškilusius sunkumus lankant priešmokyklinę grupę. Pedagogės informavo, kad tėveliai turi skirti ypatingą dėmesį vaikų režimui- vaikas privalo išsimiegoti, laiku pavalgyti, pabūti gryname ore ir pratintis prie tinkamos dienotvarkės. O taip pat priminta pastoviai kontroliuoti vaiko laikyseną.

Tėveliai susipažino su ugdomąja veikla, vaikų laisvalaikiu , žaidimais, papildoma veikla. Tėveliams buvo išdalinti bukletai, anketos parengtos pagal šešiamečių ugdymo(si)standartus, kad tėvai turėtų galimybę įsivertinti savo vaiko gebėjimus.

Logopedė L. Jašinskienė pakvietė apsilankyti logopediniame kabinete, konsultavo , kaip šalinti vaikų kalbos sutrikimus. Pavaduotoja ugdymui V. Ubartienė akcentavo priešmokyklinio ugdymo svarbą šešiamečiui.

IMG_2044  IMG_2074  IMG_2082 
IMG_2058 IMG_2094 IMG_2110
IMG_2077 IMG_2047 IMG_2057

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Asta Jankauskienė ir Violeta Pukinskytė

Teatralizuota pramoga “Rugio kelias”

IMG_2000

Į muzikos salę, pasipuošę tautiniais rūbais, suėjo „Nykštukų“ grupės vaikučiai ir jų auklėtojos. Renginį vedančios pedagogės (auklėtoja metodininkė Danutė Kriaučiūnienė ir vyresnioji auklėtoja Reda Petkevičienė) pakvietė grupės tėvelius į teatralizuotą pramogą „Rugio kelias“.

Tėveliai klausėsi savo vaikų atliekamų dainelių, muzikinių ratelių, vaidinimo, patarlių, mįslių apie duonutę. Pedagogės neleido nuobodžiauti ir vaikučių tėveliams. Jie taip pat turėjo pasukti galvas, kad atiliktų užduotis. Renginio pabaigoje visi kartu sukosi nuotaikingame muzikiniame ratelyje. Ant rudeninio medžio pedagogės prikabino palinkėjimus tėveliams. Visiems buvo malonu išsirinkti ir nusikabinti. O ant stalo kvepėjo naminė duona ir medus. Auklėtojos maloniai visus pavaišino.

Vaikai iškeliavo į grupę, o auklėtojos su tėveliais toliau dalijosi mintimis apie darželio kasdieninį gyvenimą, rūpimas aktualijas.

IMG_1998 IMG_1943 IMG_1944
IMG_1948 IMG_1955 IMG_1983
IMG_1992 IMG_1938 IMG_1973

Susitikimas su priešgaisrinės priežiūros pareigūnais

gaisrine 014

Mūsų darželyje lankėsi Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Inspektorė Laura Savickytė vaikus supažindino su saugaus elgesio buityje ir gamtoje taisyklėmis, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus.

Paveikslėlių pagalba vaikai sužinojo, kokių pavojų gali iškilti ir kaip reikia saugiai elgtis namuose. Ugniagesys – gelbėtojas Valdas Mišeikis supažindino su ugniagesio gelbėtojo profesija. Labiausiai vaikus sudomino ugniagesių uniforma. Pareigūnai noriai ir įdomiai atsakinėjo į pateiktus vaikų klausimus. Po susitikimo vaikai grupėse dar ilgai tarpusavyje diskutavo apie gaisrininkus.

gaisrine 008 gaisrine 009
gaisrine 010 gaisrine 012
gaisrine 013 gaisrine 016

Naujos informacijos pristatymas

Darželio tinklapis pasipildė nauja informacija ugdymui ir tėveliams skirtuose puslapiuose. Nuo šiol turite galimybę susipažinti su darželyje vykdoma projektine veikla bei jos sklaida. Tėveliai ras ugdymo veiklos organizavimą (atostogų laiką, savaitės ir papildomas veiklas, numatomus renginius).

Projektinę veiklą rasite spausdami Ugdymas > Projektinė veikla > …

projektine1

Tėveliai informaciją susijusią su ugdymo organizavimu ras spausdami Tėveliams

projektine2

Rudenėlio šventė “Rudenėlis atkeliavo”

IMG_1816

Rudenėjančiu spalio taku pas mus į darželį atkeliavo Rudenėlio šventė. Į muzikos salę susirinko visų darželio grupių vaikučiai. Juos pasveikino atvykęs miško karalius Baravykas (auklėtoja – metodininkė Danutė Kriaučiūnienė).

Baravykas prisistatė kaip miško laikraščio korespondentas, todėl jis atvyko su fotoaparatu. Vaikai džiaugsmingai sutiko Baravyką – visų grybų pulkaunyką: jie atsakinėjo į klausimus, minė mįsles, žaidė žaidimus. Baravykas gyrė vaikus, kad jie tiek daug visko moka, o atsakymus užsirašinėjo ant ąžuolo lapo. Ir susirūpino, ar pavyks šventėje patirtus įspūdžius sutalpinti į savo laikraštį.

Baigiantis šventei, visi kartu pašoko šokį „Svečių būrys“. Tada Baravykas pakvietė darželio direktorę Adėlę Repšienę ir pavaduotoją ugdymui Valeriją Ubartienę. Pavaduotoja padėkojo vaikučiams ir jų tėveliams už aktyvų dalyvavimą Rudens gėrybių parodėlėje ir pakvietė auklėtojas atsiimti grupėms skirtus apdovanojimus. Baravykas visiems perdavė lauktuves nuo linksmų miško voveraičių. O kai visi skaniai prisivaišino, miško karalius atsisveikino ir iškeliavo į mišką ant beržo tošies išleisti laikraščio apie mūsų darželyje įvykusią Rudenėlio šventę.

IMG_1791 IMG_1806

Daugiau nuotraukų rasite fotoalbume