Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Tau, gimtine, skamba dainos“

IMG_8850

Į muzikos salę susirinko visų darželio grupių vaikučiai, darbuotojai. Renginį vedančios pedagogės Asta Jankauskienė ir Valerija Ubartienė pakvietė visus dalyvius šventę pradėti iškilminga „Tautiška giesme“.

Priešmokyklinių „Pelėdžiukų“ ir „Sveikuoliukų“ grupių vaikai dainavo savo palinkėjimus Lietuvai. Jie pakvietė visus šventės dalyvius pašokti liaudies šokį „Pučia vėjas“. „Nykštukai“ ne tik dainavo apie žaliuosius miškelius, bet ir skyrė savo gražiausius žodžius gimtinei. „Viščiukų“ grupės vaikučiai išmoko dainelę apie didelę šeimyną, kuri vadinasi Lietuvos šeima. Šaunūs „Boružėlių“ mišrios grupės vaikai ir deklamavo eiles, ir skambiai užtraukė dainelę „Lietuvėle , tu graži“. Patys mažiausieji šventės dalyviai „Kačiukai“ pašoko nuotaikingą liaudies šokį „Ausim, sesutės, abrūsus“.

Šventėje ne tik skambėjo eilės, dainelės ir šokiai. Vaikai iš dėlionių dėliojo Gedimino pilį, patys rašė žodį „Lietuva“. Taip pat atsakinėjo į vedančiųjų klausimus apie Lietuvą. Šventės pabaigoje visi nuotaikingai dainavo apie žemę Lietuvos, kurioje ąžuolai žaliuos.

Įstaigos direktorė Adėlė Repšienė pasidžiaugė, kad vaikai taip nuoširdžiai šoko, dainavo, deklamavo eiles, skirtas Lietuvai. Padėkojo pedagogams, kurie kūrė šventinį scenarijų, ruošė vaikus. Šventė buvo pakili ir nuotaikinga. Visi išsiskirstė į grupes, tačiau salėje dar ilgai vyravo džiugi šventinė nuotaika.

IMG_8790 IMG_8802
IMG_8820 IMG_8822
IMG_8826 IMG_8837
IMG_8862 IMG_8873