Lietuvos mažųjų žaidynės

Visi darželio vaikučiai ir darbuotojai sportiškai nusiteikę rinkosi į salę, dalyvauti Lietuvos mažųjų žaidynėse. Susirinkusius pasveikinome ir pasiūlėme apšilti sportuojant pagal žaidynių dainelę. Visi su malonumu ir gera nuotaika tai atlikome.

Estafetėse dalyvavo penkios darželio grupės. Patys mažiausieji buvo sirgaliai ir savo skandavimais ir plojimais palaikė savo draugus. Dalyviai su užsidegimu ir noru laimėti puikiai atliko visas užduotis. Laimėjo draugystė ir kilnus poelgis. Nuotaika buvo puiki. Baigiamąjį žodį tarė darželio vedėja: visiems padėkojo už dalyvavimą, pasiruošimą, palinkėjo sėkmės kituose etapuose.

Visi dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos mažųjų žaidynių I-ojo etapo diplomais.

Auklėtojos: R. Užienė, E. Gerasimova