Finansinės ataskaitos

5240

2014 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  II ketvirčio (nuoroda)
 2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (nuoroda)
 3. 2014 m. 1 ketvirčių sutrumpintas aiškinamasis raštas (nuoroda)
 4. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis (nuoroda)
 5. 2014 m. 1 ketvirčio aiškinamasis raštas prie biudžeto plano įvykdymo (atsisiųsti)
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31d. ataskaita (atsisiųsti)
 7. Mokėtinų ir gautinų sumų 2014m. kovo 31d. ataskaita (atsisiųsti)

2013 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

 1. Finansinės būklės analizė (atsisiųsti)
 2. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 3. Pinigų srautų ataskaita (atsisiųsti)
 4. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 5. Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita (atsisiųsti)
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (atsisiųsti)
 7. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ataskaita)
 9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (atsisiųsti)
 10. Finansinės būklės ataskaita (atsisiųsti)
 11. Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 12. Biudžeto vykdymo ataskaita (atsisiųsti)
 13. Mokėtinos ir gautinos sumos (atsisiųsti)
 14. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 15. Formos 2013 m. 1 pusmečio (atsisiųsti)
 16. Aiškinamasis raštas 1 pusmečio (atsisiųsti)
 17. Biudžeto vykdymo ataskaita (atsisiųsti)
 18. Mokėtinos ir gautinos sumos (atsisiųsti)
 19. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 20. Formos 2013 m. 1 ketv. (atsisiųsti)
 21. Aiškinamasis raštas 1 ketv. (atsisiųsti)

2012 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

 1. Mokėtinos ir gautinos sumos (atsisiųsti)
 2. Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (atsisiųsti)
 4. Biudžeto plano įvykdymo aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 5. 1 ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 6. Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 7. Pusmečio sutrumpintas aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 8. Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 9. 3 ketvirčių sutrumpintas aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 10. Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 11. Metinė finansinės būklės ataskaita (atsisiųsti)
 12. Metinė veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 13. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 14. Grynojo turto pokyčių ataskaita (atsisiųsti)
 15. Piniginių srautų ataskaita (atsisiųsti)

2011 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

 1. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 2. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 3. Grynojo turto pokyčių ataskaita (atsisiųsti)
 4. Pinigų srautų ataskaita (atsisiųsti)
 5. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 6. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 7. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 8. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 9. Aiškinamasis raštas (atsisiųsti)
 10. Finansinės būklės ataskaita (atsisiųsti)
 11. Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)

2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

 1. Finansinės būklės ataskaita (atsisiųsti)
 2. Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti)
 3. Grynojo turto pokyčių ataskaita (atsisiųsti)
 4. Pinigų srautų ataskaita (atsisiųsti)
 5. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (atsisiųsti)