Dokumentai

Dėl savivaldybės ikimokyklinių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu (atsisiųsti)

Akmenės rajono Ventos vaikų lopšelio-darželio “Berželis” reorganizavimo sąlygos (atsisiųsti)

2013-ųjų  metų veiklos ataskaitos pristatymas (atsisiųsti)

2014-ųjų metų veiklos programa (atsisiųsti)