Svečiuose „Mažosios scenos“ artistai

Darželio muzikos salėje klegėjo mažųjų juokas. Mus aplankė Ventos gimnazijos dramos būrelis „Mažoji scena“. Būrelio vadovė Stefa Diegienė jau eilę metų su savo jaunaisiais artistais apsilanko mūsų įstaigoje. Mažieji darželio vaikučiai visuomet labai nuoširdžiai įsijaučia į veikėjų veiksmus. Jie labai džiaugiasi, kai sekasi teigiamiems personažams. Ir garsiai reiškia nepritarimo šūksnius tiems veikėjams, kuriuos laiko negerais. Šį kartą veiksmas vyko miške, kur žvėreliai rinko grybus. Pasibaigus vaidinimui, nuoširdūs plojimai buvo skirti visiems artistams.

Pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė visų susirinkusių vardu padėkojo vadovei Stefai Diegienei už entuziazmą, suburiant jaunuosius artistus. Taip pat už begalinį kūrybiškumą, ruošiant dekoracijas, atributus, kaukes. Ir pakvietė kitais metais vėl pas mus apsilankyti su nauja programėle. Vadovei buvo įteikta gėlė, o mažiesiems artistams – saldainiai.

IMG_0381 Daugiau nuotraukų svetainės fotoalbume

Ventos muzikos mokyklos ugdytinių koncertinis turas

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais pas mus atvyko Ventos muzikos mokyklos ugdytiniai ir jų mokytojai. Į darželio muzikos salę susirinko visų grupių vaikučiai. Jie susidomėję klausėsi vyresniųjų draugų grojimo įvairiais muzikos instrumentais.

Džiaugėsi ir darželio pedagogės, nes tarp muzikuojančių dauguma buvę mūsų darželio ugdytiniai. Jie džiugino visų mūsų širdis savo nuoširdžiu pasirodymu. Dėkojame Ventos muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei ir jos vadovaujamiems pedagogams, kad nepamiršta mūsų ir pamalonina savo nemokamais koncertais.

IMG_0261 IMG_0265
IMG_0271 IMG_0274
IMG_0278 IMG_0279
IMG_0282 IMG_0283
IMG_0292 IMG_0295
IMG_0314 IMG_0317
IMG_0318 IMG_0320

Akimirkos iš Mamos dienai skirtų renginių

Visos darželio grupės šventiškai pasipuošė. Kur pažvelgsi, visur maloniai džiugina įvairiaspalvės gėlės. Vaikučiai pripiešė daugybę spalvingiausių piešinėlių. Kiekvienas norėjo parodyti, kad savo mamytę myli labiausiai iš visų.

IMG_0210 IMG_0226
IMG_0260 IMG_0230

Dailės studijos būrelio „Vaivorykštė“ vaikai taip pat priruošė daug piešinėlių, skirtų savo mamytėms.

IMG_0241 IMG_0234

Galerija pasipuošė pačių vaikų padarytais darbeliais. Aktyviausi buvo „Boružėlių“ grupės ugdytiniai.

IMG_9804 IMG_9811

Dvi dienas pasipuošusios mamytės rinkosi į muzikos salę. Vaikai nekantriai laukė šių šventinių programėlių. Jie ne tik repetavo savo brangiausioms mamytėms skirtas daineles, šokius, eilėraštukus, bet ir pačių rankomis ruošė dovanėles.

IMG_9827 IMG_9836
IMG_9887 IMG_9849

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, vadovaujami pedagogių Astos Jankauskienės, Jūratės Petrošienės ir Rimos Juškuvienės, koncertavo Ventos kultūros namuose Motinos dienai skirtame renginyje.

P4301725 P4301730

Daugiau nuotraukų rasite svetainės fotoalbume.

Metodinė diena „spalvų įtaka vaiko saviraiškai“

cms_20090326191837-story-writeLTE

Mūsų įstaigoje svečiavosi rajono ikimokyklinių grupių pedagogės kartu su savo kuratore, švietimo skyriaus vyr. specialiste Nijole Lukauskaite.

Pirmiausia viešnios apžiūrėjo muzikos salėje suruoštą metodinių priemonių parodėlę, kurioje atsispindėjo meninės veiklos įtaka vaikų saviraiškos formavimui. Pedagogė Snieguolė Bogužienė, siekdama savo gerosios patirties sklaidos, paruošė ir išdalino visiems atvykusiems svečiams lankstinukus: „Spalvos vaiko piešiniuose“,“Leiskime vaikui būti gabiu“, Piešinėlis- testas „Kaip jūsų vaikas piešia medį“, „Spalvinimo knygelės: taip ar ne?“, „Piešimo pamokos patiems mažiausiems“, „Pažaiskime dailės teatrą“, „Spalvų pažinimo taisyklės“.

Rajono pedagogės „Boružėlių“ grupėje stebėjo atvirą veiklą, kurią vedė auklėtoja Snieguolė Bogužienė. Taip pat buvo apsilankyta visose darželio grupėse. Sugrįžus į muzikos salę, pedagogė Snieguolė Bogužienė pateikė pranešimą „Spalvų įtaka vaiko saviraiškai“. Pranešimas paremtas tiriamąja medžiaga, kuri buvo pademonstruota multimedijos pagalba.

Diskusijų metu visos atvykusios pedagogės dėkojo už suteiktą galimybę pasisemti gerosios patirties, konstruktyvų bendravimą. Daug malonių, pagiriančių žodžių buvo skirta mūsų auklėtojai Snieguolei Bogužienei. Jauna pedagogė visus sužavėjo savo nuoširdumu, švelniu, betarpišku bendravimu su grupės ugdytiniais. Pavaduotoja ugdymui Valerija Ubartienė auklėtoją Snieguolę apibūdino kaip nenugludintą deimantą, kuris kada nors sužibės visu ryškumu.

Padėkoję įstaigos vadovams už šiltą, jaukų ir malonų priėmimą, svečiai išsiskirstė.

Savo ruožtu, norisi padėkoti visiems mūsų įstaigos pedagogams, kurie nuoširdžiai prisidėjo, ruošiantis šiai metodinei dienai.

IMG_9730 IMG_9736
IMG_9739 IMG_9746
IMG_9753 IMG_9764
IMG_9777 IMG_9785
IMG_9787 IMG_9789
IMG_9793 IMG_9794

„Tau, mano Mamyte, pirmieji pirmieji žiedai…”

4558449914_b881a823d6_b Šią džiugią dieną pas Tave skubu

Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais,

Man niekas kitas šiandien nesvarbu,

išskyrus laimę Tavo akyse, Mamyte.

 

Sveikiname visas Mamytes su nuostabia pavasario švente ir kviečiame į šventines programėles „Tau, mano Mamyte, pirmieji pirmieji žiedai…”

Balandžio 29 d.

10.00 val. – „Saulės zuikučių“ grupė

14.00 val. – „Sveikuoliukų“ grupė

15.00 val. – „Kačiukų“ grupė

16.00 val. – „Pelėdžiukų“ grupė

Balandžio 30 d.

13.00 val. – „Viščiukų“ grupė

14.00 val. – „Boružėlių“ grupė

15.00 val. – „Nykštukų“ grupė

Tvarkymo akcijos „Darom‘10“ organizavimas

darom2010skelbimas1

Mūsų įstaigos bendruomenė aktyviai įsijungė į kasmetinės aplinkos tvarkymo akciją „Darom‘10“.

Nepalankios oro sąlygos nesutrukdė nei darbuotojams, nei vaikams išeiti į lauką ir drauge su visais prisidėti prie aplinkos švarinimo. Grupių auklėtojos su savo ugdytiniais rinko šiukšles darželio teritorijoje. Kiti darbuotojai grėbė ir rinko šiukšles už įstaigos tvoros. Teko padirbėti nuoširdžiai, nes teritorija nemaža, o ir šiukšlių už įstaigos teritorijos buvo nemažai.

Baigus darbus, pasidžiaugėme, kad dabar aplink visur švaru, gražu. Norėtųsi, kad visi Ventos miesto gyventojai pagalvotų, kaip neteršti gamtos, nes ji – visų mūsų namai.

IMG_9704 IMG_9706
IMG_9712 IMG_9714
IMG_9717 IMG_9725
IMG_9729  

Velykinė šventė „Velykų bobute, duok man margutį“

margutis_kiausinis_velykos

Prisikėlimo šventė tarytum palietė visus gėrio spinduliais. Gaivūs pavasario vėjai įkvėpė, pakylėjo kiekvieno iš mūsų širdis. Į darželį rinkomės su džiaugsmo šypsenom veiduos.

Pavasariškai papuošta muzikos salė sukvietė visų grupių vaikučius pasidžiaugti mažosiomis velykėlėmis, paridenti margučius. Vaikus maloniai pasitiko Velykė ( auklėtoja metodininkė Danutė Kriaučiūnienė). Ji supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis. Velykė atvyko ne viena – ją atlydėjo gaidys ( auklėtojos padėjėja Sandra Tiškutė), višta (auklėtoja Roberta Tamašauskaitė) ir tinginėlis (auklėtoja Snieguolė Bogužienė).

Vaikai prisijuokė iš tinginėlio, kuris nenorėjo nieko dirbti. “Viščiukų“ grupės auklėtoja Laima Borusienė visiems papasakojo, ką reiškia margučių spalvos. Vaikai kartu su Velyke ir kitais personažais deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, žaidė muzikinius žaidimus. Visus lydėjo džiugi pavasariška nuotaika. Šventės pabaigoje Velykė visoms grupėms padovanojo po krepšelį įvairiaspalvių margučių, kuriuos vaikai ridens grupėse ar lauko aikštelėse.

Šventė baigėsi. Tačiau ji atnešė gaivią tikėjimo galią, kuri apsigyveno mūsų širdyse. Norisi palinkėti, kad kartu su atbundančia gamta visų mūsų sielose skleistųsi gerumo gėlės. O baltas angelas – Dangaus pasiuntinys – saugotų, globotų ir neapleistų kiekvieno iš mūsų namus.

IMG_9563 IMG_9578
IMG_9635 IMG_9683
IMG_9679 IMG_9649

Daugiau nuotraukų fotoalbume

Spektaklio „ Prieš Kalėdas“ premjera darželyje

masks

„Boružėlių“ grupė yra pasirinkusi meninio ugdymo pakraipą. Tik įėjus į grupę, pasitinka jauki, spalvinga ir estetiška aplinka. Visuose grupės kampeliuose puikuojasi įvairiausi vaikų rankų darbeliai.

Vadovaujami auklėtojos Snieguolės Bogužienės, vaikučiai rengia grupėje temines savo darbelių parodėles. Mažieji boružiukai mėgsta ne tik piešti, lipdyti, aplikuoti, bet ir vaidinti. Minint teatro dieną, jie visus nustebino, pakviesdami pažiūrėti Anelės Kairaitienės vieno veiksmo pjesę „Prieš Kalėdas“.

Atvykus į muzikos salę, pasitiko spalvingos dekoracijos. Spektaklio metu visus džiugino nuoširdus mažųjų artistų vaidinimas. Daug darbo įdėta ir ruošiant veikėjams sceninius rūbelius. Pasibaigus spektakliui, žiūrovai negailėjo gausių plojimų. Direktorė Adėlė Repšienė padėkojo auklėtojai Snieguolei ir jos ugdytiniams už nuoširdų pasirodymą ir apdovanojo juos saldumynais.

IMG_6431 IMG_9410
IMG_9427 IMG_9440
IMG_9442 IMG_9443

 

Daugiau nuotraukų fotoalbume

Gerosios patirties sklaida

music

Mūsų įstaigoje svečiavosi rajono ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogai (muzikos mokytojai), vadovaujami švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Lukauskaitės.

Svečius sutikome naujai pertvarkytoje ir papuoštoje muzikos salėje. Atvykę pedagogai susipažino su gausia muzikinių metodinių priemonių parodėle, kuria suruošė mūsų įstaigos muzikos mokytoja Jūratė Petrošienė.

Taip pat visi stebėjo atvirą muzikos valandėlę, vedamą Jūratės Petrošienės su priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniais. Muzikos mokytojai nuoširdžiai talkino priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Jankauskienė.

Per veiklos aptarimą kolegos iš rajono padėkojo mūsų įstaigos pedagogams už tokį šiltą priėmimą. O daugiausia pagyrimų sulaukė muzikos mokytoja Jūrate Petrošiene: ir už malonų, nuoširdų bendravimą su vaikais, ir už kūrybiškumą, idėjiškumą. Atvykęs gandras (auklėtojos padėjėja Sandra Tiškutė) visus apdovanojo savo portretais ir palinkėjo giedrios pavasariškos nuotaikos.

IMG_9354 IMG_9372
IMG_9375 IMG_9378
IMG_9382 IMG_9397
IMG_9400 IMG_9407