Tikslai, uždaviniai

images

Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, etninės kultūros, socialinius ir pažintinius poreikius.

Uždaviniai:

  • Skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti etninę kultūrą, atsižvelgiant į įstaigos sockultūrinę aplinką, vaikų amžių, galimybes;
  • Saugoti ir puoselėti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Bendradarbiaujant su šeima, individualizuoti vaikų ugdymą; atsižvelgiant į vaiko poreikius, interesus, gabumus, tėvų lūkesčius, suteikti pagalbą spec. poreikių vaikams;
  • Kurti estetišką, jaukią, nuolat kintančią savo įstaigos ugdomąją aplinką, atliepiančią skirtingo amžiaus vaikų poreikius;
  • padėti išsiugdyti gebėjimus ir įgūdžius, vertybines nuostatas, kurie būtini asmens kompetencijų įsigijimui.