Misija, vizija

22414023_BG1

Misija – saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, gebėjimus, tenkinti fizinius, socialinius, emocinius ir intelektualinius poreikius. Padėti vaikui pajusti savo galimybes ir vertę. Ugdyti pilnavertę asmenybę, gebančią pasinaudoti kompetencijomis reikalingomis tolimesniam ugdymuisi mokykloje.

Vizija – demokratizuota, modernizuota ugdymo įstaiga. Lietuviškas lopšelis-darželis, ugdymo, etnokultūros, sveikos gyvensenos centras, telkiantis pedagogus, ugdytinius, jų šeimas dirbti ir gyventi demokratinėje visuomenėje.